Arkiv for kategorien «Lotteri- og stiftelsestilsynet»

Fjorårets sommarvikarar: – Du bør søke sommarjobb i Lotteri- og stiftelsestilsynet

På juss-studiet har vi alle opplevd at dei store private advokatfirmaa blir flagga som attraktive å søke sommarjobb eller trainee-stilling hos. Arbeidserfaring innan offentleg forvaltning kan til samanlikning verke mindre interessant. Vi meiner det motsette kan vere vel så riktig.
Les heile saka

Blir du også slik når du høyrer ordet tilsyn?

Dette er Steffen, som representerer nokre av brukarane våre.  Ja, tilsyn har gjerne ei litt streng, skummel klang. Sit du i eit styre blir du kanskje litt sveitt når det er snakk om tilsyn. Du tenker kanskje at Stiftelsestilsynet berre leitar etter lovbrot og feil. Nokre gongar avdekker vi rett nok alvorlege…
Les heile saka

Spelar du hos ulovlege pengespelselskap? Då risikerer du å ikkje få gevinst

Mange fortvilte og frustrerte spelarar tek kontakt med oss. Dei har satsa pengar hos pengespelselskap som ikkje har lov til å operere i Noreg, og får ikkje utbetalt gevinsten.
Les heile saka

Brukarane er godt tilfreds med oss

Brukarar av Lotteri- og stiftelsestilsynet blir stadig meir digitale og er jamt over godt tilfreds med oss. Vi skårar høgast på tillit, serviceinnstilling og kompetanse. Det viser ei stor brukarundersøking gjort hausten 2018.
Les heile saka

Ein kikk på livet som sommarvikar i Stiftelsestilsynet

Som jusstudent er det få moglegheiter for praktisk erfaring under studie, særleg i det offentlege. Det er også spesielt vanskeleg å få relevant arbeid i sommarmånadene. For oss vart redninga Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Kva betyr GDPR for stiftelsar og organisasjonar?

Den nye personvernforordninga gjeld ikkje berre for næringslivet og offentleg sektor. Den gjeld for alle som behandlar personopplysningar.
Les heile saka

Små foretak har ikke lenger plikt til årsberetning

Små foretak har ikke lenger plikt til å utarbeide årsberetning. Endringen i regnskapsloven som trådte i kraft 1.januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31.desember 2017 eller senere.
Les heile saka

Årsrapport 2017 – direktørens innleiing

Stortinget vedtok i fjor å vidareføre dagens pengespelmodell. Likevel er det på dette området vi blir utfordra mest. Samfunnet er i stor endring, og 2017 baud på store og ressurskrevjande saker både for Stiftelsestilsynet og Lotteritilsynet.
Les heile saka

Ny skatteforvaltningslov – hva betyr den for oss?

1.januar 2017 trådte en egen skatteforvaltningslov i kraft. Skatteetaten har nå hjemmel til å dele sine data med Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka