Arkiv for kategorien «Lotteri- og stiftelsestilsynet»

Spelar du hos ulovlege pengespelselskap? Då risikerer du å ikkje få gevinst

Mange fortvilte og frustrerte spelarar tek kontakt med oss. Dei har satsa pengar hos pengespelselskap som ikkje har lov til å operere i Noreg, og får ikkje utbetalt gevinsten.
Les heile saka

Brukarane er godt tilfreds med oss

Brukarar av Lotteri- og stiftelsestilsynet blir stadig meir digitale og er jamt over godt tilfreds med oss. Vi skårar høgast på tillit, serviceinnstilling og kompetanse. Det viser ei stor brukarundersøking gjort hausten 2018.
Les heile saka

Ein kikk på livet som sommarvikar i Stiftelsestilsynet

Som jusstudent er det få moglegheiter for praktisk erfaring under studie, særleg i det offentlege. Det er også spesielt vanskeleg å få relevant arbeid i sommarmånadene. For oss vart redninga Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Kva betyr GDPR for stiftelsar og organisasjonar?

Den nye personvernforordninga gjeld ikkje berre for næringslivet og offentleg sektor. Den gjeld for alle som behandlar personopplysningar.
Les heile saka

Små foretak har ikke lenger plikt til årsberetning

Små foretak har ikke lenger plikt til å utarbeide årsberetning. Endringen i regnskapsloven som trådte i kraft 1.januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31.desember 2017 eller senere.
Les heile saka

Årsrapport 2017 – direktørens innleiing

Stortinget vedtok i fjor å vidareføre dagens pengespelmodell. Likevel er det på dette området vi blir utfordra mest. Samfunnet er i stor endring, og 2017 baud på store og ressurskrevjande saker både for Stiftelsestilsynet og Lotteritilsynet.
Les heile saka

Ny skatteforvaltningslov – hva betyr den for oss?

1.januar 2017 trådte en egen skatteforvaltningslov i kraft. Skatteetaten har nå hjemmel til å dele sine data med Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Nøkkeltal og statistikk på nettsida

Vi jobbar kontinuerleg med å forbetre våre nettsider og gjere informasjonen lettare tilgjengelig for våre brukarar. No har vi visualisert mange av våre nøkkeltal og statistikkar, slik at det blir lettare for brukarane å finne informasjon og få oversikt.
Les heile saka

Velkomen til Førde

Førde, Norges styggaste by!  Slik var overskrifta i VG for nokon år sidan.  Når eit tema på årets Stiftelseskonferanse er omdømme, så veit vi som bur nettopp her kva det er snakk om.  Vi veit at det er viktig, og vi veit at det er vanskeleg å endre.  Vi veit også at det kan vere urettferdig.
Les heile saka