Arkiv for kategorien «Lotteri- og stiftelsestilsynet»

Nøkkeltal og statistikk på nettsida

Vi jobbar kontinuerleg med å forbetre våre nettsider og gjere informasjonen lettare tilgjengelig for våre brukarar. No har vi visualisert mange av våre nøkkeltal og statistikkar, slik at det blir lettare for brukarane å finne informasjon og få oversikt.
Les heile saka

Velkomen til Førde

Førde, Norges styggaste by!  Slik var overskrifta i VG for nokon år sidan.  Når eit tema på årets Stiftelseskonferanse er omdømme, så veit vi som bur nettopp her kva det er snakk om.  Vi veit at det er viktig, og vi veit at det er vanskeleg å endre.  Vi veit også at det kan vere urettferdig.
Les heile saka

Eit meir moderne og effektivt tilsyn – årsrapport 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet har følgt opp regjeringa sine signal om å modernisere og effektivisere staten. Vi har prioritert arbeidet med å gjere tenestene våre brukarvenlege, og vi moderniserer rutinar og interne system.
Les heile saka

Takk for klar tale!

For eitt år sidan fekk vi i Lotteri- og stiftelsestilsynet statens klarspråkspris for 2015. I går var det Skattedirektoratet sin tur til å få heider og ære for godt språkarbeid. Å presentere komplisert stoff på ein enkel måte er ei stor utfordring for alle. Difor er det ekstra kjekt at også kommunane har fått sin klarspråkspris og ein verdig vinnar. Applaus til Stavanger kommune!
Les heile saka

Meir til lag og organisasjonar gjennom Grasrotandelen

Ein spelar hos Norsk Tipping kan bestemme at fem prosent av speleinnsatsen skal gå til eit lag eller ein organisasjon som vedkommande ønskjer å støtte. Foreininga må vere registrert i Frivillighetsregisteret. Spelaren kan registrere sin grasrotmottakar på nettsida til Norsk Tipping eller hjå ein kommisjonær.
Les heile saka

No får du digitale brev frå oss

Tidene endrar seg. No går også Lotteri- og stiftelsestilsynet over til å sende post til våre brukarar digitalt – ikkje på papir. Er du klar?
Les heile saka

Spennende sommerjobb i tilsynet

Mange jusstudenter kjenner på litt rastløshet gjennom det lange studieløpet.Utdannelsen har mye obligatorisk undervisning, og utveksling til utlandet blir først mulig på femte studieår. For meg har sommerjobb i Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde, derfor vært en ypperlig mulighet for å nære min utforskertrang: ny by, nye bekjentskap, spennende saksfelt – og litt kapitalopptjening til studenttilværelsen.
Les heile saka

Så oversiktleg og så komplekst

Du tror kanskje det er en oversiktlig og grei jobb å forvalte og føre tilsyn med stiftelser og pengespill i et lite land som Norge. Så enkelt er det nok ikke. I det daglige arbeidet må Lotteri- og stiftelsestilsynet forholde seg til tre forskjellige departementer og fire lover. I tillegg kommer ganske mange forskrifter og retningslinjer som må legges til grunn for jobben.
Les heile saka

15 år og betre rusta enn nokon gong – årsrapport 2015

Vi har no drive nasjonalt tilsyn frå Førde i 15 år. Lotteritilsynet vart etablert i 2001, og fire år seinare kom Stiftelsestilsynet til.  Staben vår i Lotteri- og stiftelsestilsynet er etter mitt syn betre rusta enn nokon gong til å gjere ein god jobb på dei viktige fagfelta vi skal føre tilsyn med.
Les heile saka