Arkiv for kategorien «Lotteri- og stiftelsestilsynet»

Eit meir moderne og effektivt tilsyn – årsrapport 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet har følgt opp regjeringa sine signal om å modernisere og effektivisere staten. Vi har prioritert arbeidet med å gjere tenestene våre brukarvenlege, og vi moderniserer rutinar og interne system.
Les heile saka

Takk for klar tale!

For eitt år sidan fekk vi i Lotteri- og stiftelsestilsynet statens klarspråkspris for 2015. I går var det Skattedirektoratet sin tur til å få heider og ære for godt språkarbeid. Å presentere komplisert stoff på ein enkel måte er ei stor utfordring for alle. Difor er det ekstra kjekt at også kommunane har fått sin klarspråkspris og ein verdig vinnar. Applaus til Stavanger kommune!
Les heile saka

Meir til lag og organisasjonar gjennom Grasrotandelen

Ein spelar hos Norsk Tipping kan bestemme at fem prosent av speleinnsatsen skal gå til eit lag eller ein organisasjon som vedkommande ønskjer å støtte. Foreininga må vere registrert i Frivillighetsregisteret. Spelaren kan registrere sin grasrotmottakar på nettsida til Norsk Tipping eller hjå ein kommisjonær.
Les heile saka

No får du digitale brev frå oss

Tidene endrar seg. No går også Lotteri- og stiftelsestilsynet over til å sende post til våre brukarar digitalt – ikkje på papir. Er du klar?
Les heile saka

Spennende sommerjobb i tilsynet

Mange jusstudenter kjenner på litt rastløshet gjennom det lange studieløpet.Utdannelsen har mye obligatorisk undervisning, og utveksling til utlandet blir først mulig på femte studieår. For meg har sommerjobb i Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde, derfor vært en ypperlig mulighet for å nære min utforskertrang: ny by, nye bekjentskap, spennende saksfelt – og litt kapitalopptjening til studenttilværelsen.
Les heile saka

Så oversiktleg og så komplekst

Du tror kanskje det er en oversiktlig og grei jobb å forvalte og føre tilsyn med stiftelser og pengespill i et lite land som Norge. Så enkelt er det nok ikke. I det daglige arbeidet må Lotteri- og stiftelsestilsynet forholde seg til tre forskjellige departementer og fire lover. I tillegg kommer ganske mange forskrifter og retningslinjer som må legges til grunn for jobben.
Les heile saka

15 år og betre rusta enn nokon gong – årsrapport 2015

Vi har no drive nasjonalt tilsyn frå Førde i 15 år. Lotteritilsynet vart etablert i 2001, og fire år seinare kom Stiftelsestilsynet til.  Staben vår i Lotteri- og stiftelsestilsynet er etter mitt syn betre rusta enn nokon gong til å gjere ein god jobb på dei viktige fagfelta vi skal føre tilsyn med.
Les heile saka

Alt vi skriv, skal bli forstått på første forsøk

I dag har vi fått Statens klarspråkspris 2015. Det er stas av mange årsaker, men først og fremst fordi vi har jobba lenge og godt med å skrive slik at brukarane våre forstår oss. Tilbakemeldingar frå brukarundersøkingar gjort over tre år viser at vi lukkast i stor grad og at vi stadig blir betre.
Les heile saka

Vi har fått nye nettsider

Då var det gjort! Vi har fått på lufta ny nettside og vi kan puste litt meir med magen. Det er mykje som skal på plass og overgangen frå testmiljø til produksjon er nervepirrande, sjølv om vi meiner vi har tenkt på det meste.
Les heile saka