Arkiv for kategorien «Lotteri- og stiftelsestilsynet»

Kva meiner brukarane om oss?

Det er dette vi alltid lurer på. Kor fornøgde eller misfornøgde er brukarane våre med arbeidet vi gjer til dagen? Korleis kan vi møte dei på ein betre måte? Vi i Lotteri- og stiftelsestilsynet er oppteken av kvalitet i våre tenester og for tredje gong på fem år utførte vi difor i år ei omfattande brukarundersøking for å sjekke nettopp dette. Resultatet var oppløftande, og viser at innsats, evaluering og ny innsats gir resultat.
Les heile saka

Vi redesignar nettsidene våre

Vi er midt inne i eit prosjekt med å redesigne våre nettsider og justere vår visuelle profil. I desember skal nye sider lanserast, men allereie no og utover sommeren vil du sjå nokre endringar i struktur, menyar og innhald.
Les heile saka

Gode tilbakemeldingar på Stiftelseskonferansen

Den 21. og 22 april vart Stiftelseskonferansen avvikla i Førde med fagleg påfyll, kjekke og flinke folk, samt inspirasjon til å tenke nye tankar.
Les heile saka

Ein jusstudent sitt møte med tilsynet

Når du går på det juridiske fakultet er det lett å bli opphengt i den private sektoren. Overalt på fakultet møter vi store advokatfirma. Det gjeld til dømes på arbeidslivsdagar, og når det gjeld  marknadsføring, føredrag og privat rettleiing. Men kva høyrer vi om det offentlege?
Les heile saka

Hjelpelinjen i ny drakt

Jeg har vært med på mange spennende nettprosjekt de siste årene, men det har vært spesielt morsomt å være prosjektleder for de nye nettsidene til hjelpelinjen.no. Det betyr noe ekstra å lage nettsider som kan være til hjelp for mennesker i krise. Hjelpelinjen har reddet liv, det har vi fra mennesker som har fått hjelp. Det viser hvor alvorlig spilleproblemer kan være.
Les heile saka

Hva ønsker du av oss i sosiale medier?

Tilsynet er aktive på sosiale medier, noe vi har vært i flere år og du finner oss i stadig flere ulike kanaler. Vi må likevel innrømme at vi fortsatt prøver oss fram i noen av dem. Å være til stede er i seg selv ikke nok, vi ønsker å dra nytte av de ulike kanalene og møte interessegruppene der de er.
Les heile saka

Vi ryddar på nettsidene våre

I løpet av våren 2014 vil nettsidene våre endre seg både visuelt og funksjonelt. Vi gjer ingen store endringar, men vi tar rett og slett ein ryddesjau for at du som brukar lettare skal få løyst dine oppgåver og finne relevant informasjon.
Les heile saka

Digital suksess med lite prosjekt

I Lotteri- og stiftelsestilsynet prioriterer vi å følgje opp regjeringa sitt digitaliseringsprogram. Det kan til tider vere krevjande å sette ut i livet dei tiltaka vi har bestemt oss for. Frå kontoret i Førde har eg utsikt innover mot Jostedalsbreen. Den minner i grunn litt om digitaliseringa. Du ser ikkje toppen, det er fullt av sprekkar og tåka kjem sigande.
Les heile saka

Det er viktig å vurdere risiko

Staten stiller stadig større og meir konkrete krav til arbeidet i dei underliggjande etatane sine. Vårt daglege arbeid skal stadig meir styrast av det vi ofte kallar for vurdering av risiko og vesentlegheit.
Les heile saka