Arkiv for kategorien «Lotteri- og stiftelsestilsynet»

Klar, ferdig, Praksis!

Endeleg kom dei seks vekene med praksisperiode, som nesten var hovudgrunnen til at eg valde masterstudiet i Samfunnskommunikasjon ved UiA i Kristiansand. Desse vekene bestemte eg meg for å vere heime i Førde hos kommunikasjonsavdelinga til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Jøss, er vi så gode på nett

Å få positiv feedback på arbeidet du gjer er kjekt, spesielt når det kjem frå andre enn oss sjølv. No meiner Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) at vi er topp tre av statlige verksemder på nettkvalitet. Det er ekstra kjekt å sitte i vesle Førde, i nynorskland og vere nominert til årets nettstad.
Les heile saka

Kva betyr eit stortingsval for oss?

«Politikarane går og forvaltninga består» er eit gamalt ordtak.  Vi i tilsynet får nesten dagleg slike spørsmål: «Kva betyr det for dykk at vi har den regjeringa vi har eller om de får ei ny regjering?»  «Kva betyr ei ny regjering for norsk pengespelpolitikk?»
Les heile saka

Vi skal vere digitalt muskuløse

Det kan vere du stussar når eg seier vi vil vere digitalt muskuløse, men det er to ting eg bryr meg ekstra om for tida.
Les heile saka

Vi er Lotteri- og STIFTELSESTILSYNET!

Å velje namn når du etablerer ei verksemd kan virke enkelt. Men namnet skal både seie noko om kven du er og vere lett å oppfatte, lett å hugse og lett å bruke. Det klarte vi då Lotteritilsynet blei etablert i 2001. I fire år var det namnet vårt – heilt til vi i 2005 også fekk Stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Staten er ei språkleg sinke

Språkåret 2013 er i gang. Målet er mellom anna å skape større aksept for den språkdelte norske kulturen, og gjere bokmålsbrukarane stolte av den nynorske skriftkulturen. Her har arrangøren sanneleg ein jobb å gjere, ikkje minst i statlege organ.
Les heile saka

Klarspråk, men ikkje for meg?

Ni av ti tilsette i staten meiner dei skriv godt nok.  Det viser ei fersk undersøking der over 3300 statstilsette deltok. Står resultatet til truande?
Les heile saka

Brukerundersøkelsen – et nyttig «spark bak»

Høsten 2011 gjennomførte vi en brukerundersøkelse for å finne ut mer om hva vi er gode på og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Nå kan du lese resultatet og hva vi gjør med det. 
Les heile saka