Arkiv for kategorien «Stiftelsar»

Personvern er styrets ansvar

Det er mye snakk om GDPR- og personvern, og sitter du i et styre i en stiftelse må dere ha orden på personvernrutinene. Men mye har dere kanskje allerede på plass?
Les heile saka

Formålet må alltid komme først

Stiftelsar med liten eigenkapital bør slåast saman eller avviklast, skriv BI- professor og tidlegare medlem av Stiftelsesklagenemnda, Caroline D. Ditlev-Simonsen, i DN 30.juli. Ho løftar eit viktig tema, og vi ser i vårt arbeid med norske stiftelsar at det er varierande kunnskap om handlingsplikta og ansvaret styret har.
Les heile saka

Innspill til foretaksnavn for stiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i januar ut et forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven.  Vi har gitt våre innspill for stiftelser.
Les heile saka

Stiftelsar i framtida har blikket ut

Korleis kan stiftelsar posisjonere seg for framtida og realisere sitt formål?
Les heile saka

Fra kalveskinn til datasjø

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Har dette noen betydning for stiftelser som slettes, og hva som gjøres med arkivet etter dette?
Les heile saka

Ta styretesten!

Styretesten er ein «syretest» på kva du som styremedlem i ein stiftelse må sjekke er på plass. Den er enkel, ufarleg og nyttig.
Les heile saka

Forsinkelsesgebyr for årsregnskap går ned

Fra regnskapsåret 2013 til regnskapsåret 2017 er ilagt forsinkelsesgebyr for stiftelser redusert med over 60 prosent. Dette er gledelige tall. Tilsyn virker! 
Les heile saka

Hvordan er kjønnsfordelingen i norske stiftelsesstyrer?

42,1 % av styremedlemmene i norske stiftelser er nå kvinner. Det har vært en jevn oppgang siden 2011, da andelen var 39,9 %.
Les heile saka

Hvem husker julefeiringa hos Mack på Sirilund?  

Fortellinga er fra Hamsuns dobbeltroman Benoni og Rosa.  Julefeiringa skrevet i 1908 ender i badekaret på Sirilund, med Mack, tjenestepikene – og en badedyne.
Les heile saka