Arkiv for kategorien «Tilskotsordningar»

Er alt håp ute om du har glemt søknadsfristen?

Hvert år er det flere frivillige organisasjoner som søker Lotteritilsynet om momskompensasjon eller om tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, etter at søknadsfristen er gått ut.
Les heile saka

Hvor ble pengene av?

Selv om overskuddet fra spillevirksomheten til Norsk Tipping har økt jevnt de siste årene, vil de fleste organisasjoner og foreninger miste dette tilskuddet fra og med 2019.  Da kommer nok spørsmålet: Hvor blir disse pengene av nå da?
Les heile saka

Meir til grasrota

No aukar Grasrotandelen til Norsk Tipping. Målet er å sikre endå betre økonomiske kår for frivillige lag og organisasjonar. Det betyr meir pengar til grasrota, men også at nokon kan falle ut av ordninga.
Les heile saka

Meir til lag og organisasjonar gjennom Grasrotandelen

Ein spelar hos Norsk Tipping kan bestemme at fem prosent av speleinnsatsen skal gå til eit lag eller ein organisasjon som vedkommande ønskjer å støtte. Foreininga må vere registrert i Frivillighetsregisteret. Spelaren kan registrere sin grasrotmottakar på nettsida til Norsk Tipping eller hjå ein kommisjonær.
Les heile saka

Slik er den frivillige nordmannen

Frivillig verksemd er ikkje eit omgrep med ein klar og enkel definisjon. I dette blogginnlegget vil eg sjå litt nærare på kven det er som deltek i den viktige frivillige sektoren.
Les heile saka

Grasrotpengar skal gå til frivillig innsats

Tre gonger i året kan Norsk Tipping glede medlemmene i ca. 23 000 lag og foreiningar med friske pengar frå Grasrotandelen. Dei fleste får pengar i tråd med intensjonane bak regelverket, men det er også nokre som utnyttar ordninga til å skaffe seg pengar dei ikkje skulle hatt.
Les heile saka

Det frivillige Norge kan glede seg

Det er kjekt å kunne glede andre når det nå stunder mot jul. Lotteri- og stiftelsestilsynets "gave" til sine brukere er i år på 941 millioner kroner som i forrige uke var på veg til kassererne i tusenvis av frivillige lag og foreninger over det ganske land.
Les heile saka

Endå større kontakt med det frivillige

Kva har Norges Shuffleboard Forbund og  Gamlekarmusikken til felles med Rebekkaloge 125 Louise? Jau, tre gonger i året får dei overført pengar frå Grasrotandelen som Norsk Tipping administrerer.
Les heile saka

Det frivillige Norge endrer seg

Neste år skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele en milliard kroner til frivillige lag og organisasjoner. Pengene er kompensasjon for utgifter til merverdiavgift på varer, tjenester og idrettsanlegg. Dette er selvsagt et viktig bidrag til den store frivillige sektoren her i landet. Men hvordan står det egentlig til med den såkalte tredje sektor som vi nordmenn med rette er så stolte av?
Les heile saka