Det er kjekt å kunne glede andre når det nå stunder mot jul. Lotteri- og stiftelsestilsynets "gave" til sine brukere er i år på 941 millioner kroner som i forrige uke var på veg til kassererne i tusenvis av frivillige lag og foreninger over det ganske land.

Dette er naturligvis ikke rause gaver fra oss i Lotteri- og stiftelsestilsynet.  Vi snakker om  kompensasjon for utgifter som det frivillige Norge året før hadde på moms – penger som bevilges over statsbudsjettet.

Over 50 millioner mer

Egentlig kunne vi faktisk glede 365 kasserere til i uka som gikk – med til sammen 52,5 millioner kroner. Disse pengene er kompensasjon for tapte inntekter etter at gevinstautomatmarkedet forsvant i 2007.

Lag og foreninger som hadde slike lotteriinntekter for vel ti år siden, kan søke om å få en del av de 18 prosentene av Norsk Tippings overskudd som skal fordeles til dette formålet. Først i køen her er ti store humanitære organisasjoner som får sin tilmålte del, før de mindre må søke om å fordele resten – i år godt over 50 millioner kroner.

Hyggelig overraskelse

Mange som ventet på momskompensasjonen fikk seg i år altså en hyggelig overraskelse da pengene stod på konto. Beløpene det ble søkt om har vart såpass store at søkerne tidligere bare kunne regne med å få rundt halvparten av beløpet de søkte om kompensasjon for. Siden det år for år blir bevilget stadig større summer fra staten, er denne såkalte avkortingen på veg nedover.

Derfor kunne vi i år betale ut hele 70 prosent av summene det ble søkt om. Det burde borge for en  aktiv start på det nye året for mange i den store frivillige sektoren her i landet.

Bikket milliarden

I tillegg til pengene som er gått ut i julestria, var det andre som fikk en fortjent slant tidligere i år. I september betalte vi ut 62,3 millioner kroner som kompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Her fordeles hvert år en egen pott som i år kom 212 søkere til gode.

Dermed bikket vi faktisk milliarden i utbetaling av momskompensasjon i år om vi legger sammen den såkalte idrettsmomsen og den ordinære momskompensasjonen. Og mer skal det bli! I forslaget til statsbudsjettet ligger det inne 1,2 milliard kroner i momskompensasjon neste år.

Det frivillige Norge kan bare glede seg!