Stadig flere stiftelser leverer årsregnskapet til rett tid. Nedgangen av de som ikke leverer innen fristen er merkbar.

31.juli 2017 gikk fristen ut for levering av årsregnskap for 2016. 322 stiftelser hadde ikke levert, det vil si 4,7 %.  Dette er gledelige tall. For 2014 var det 642 (8,9 %) og for 2016 (6,8 %). Nedgangen er merkbar og trenden er tydelig. Graf: Ikke avlevert regnskap 2015-17

Hva skyldes nedgangen?

En måte å se det på er virkning av langsiktig informasjonsarbeid kombinert med et lett påtrykk.

Noe før fristen har gått ut sender Regnskapsregisteret ut oversikt til regnskapsfører og revisor  for de regnskapspliktige som står til rest. Ei tid etter at fristen har gått ut sender Regnskapsregisteret ut påminning til de regnskapspliktige og solidaransvarlige (styre, deltakere osv.) Tredje runde er gjerne midt i september, med direkte påpekning av hva løpende forsinkelsesgebyr nå har kommet opp i.

Stiftelsestilsynet sender en henvendelse første arbeidsdag i september til stiftelser som står til rest med årsregnskap. Alle med registrert e-postadresse får en påminnelse. Denne har et tilleggspunkt som sier at Stiftelsestilsynets holdning er at det ikke er stiftelsen som til slutt skal belastes forsinkelsesgebyret. Stiftelsen er fakturamottaker, men ansvaret for å levere regnskap i rett tid er styrets.

Er nedgangen spesiell for stiftelser?

Regnskapsregisteret forteller at nedgangen de siste tre år er generell. Tyngden av regnskapspliktige er aksjeselskap, med lik trend som for organisasjonsformen stiftelse. Andelen aksjeselskap som stod til rest var 4,4 %, ned fra 5,3 %

Hvordan virket bortfallet av «Altinn-rabatten»?

Til og med regnskapsåret 2014 var fristen 30.august, om leveringen var elektronisk gjennom Altinn. Det er forresten ikke helt presist å si at fristen er innskjerpet fra 30.august til 31.juli. Det rette er at «rabatten» falt bort. Sommeren 2015, da 2014-regnskapet skulle leveres, var det tydelig at en del stiftelser ikke hadde fått med seg ny frist. Nedgangen fra 8,8 % i 2013 til 7,3 % i 2014 ble brutt tilbake til rundt 2013-nivå, med 8,9 %.

Fortsatt nedgang neste år?

Om trenden fra 2015-2017 forlenges to år vil dette gi tallet null for regnskapsåret 2019, om alle stiftelser har levert årsregnskapet i rett tid. Ikke noe vil være mer gledelig enn det. Men forlenging av statistiske linjer har sine fallgruver. Kjell Aukrust påpekte med humoristisk skråblikk et barndomsminne der han og hans bror Odd (senere forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå) prøvde ut statistikk: Om trendlinja for høyden på norske militærrekrutter på 1900-tallet ble forlenget tilbake til 1000-tallet kunne det knapt ha vært noe slag på Stiklestad. Krigerne på så vidt over 30 centimeter måtte ha gått seg bort i graset. Like risikabelt er det å forlenge trendlinjer framover i tid.

Den mest nøkterne vurderingen er at nedgangen flater ut. Men jeg håper at jeg tar feil og at nedgangen fortsetter i samme tempo. Neste målepunkt er årsregnskapet for 2018.