Jeg har vært med på mange spennende nettprosjekt de siste årene, men det har vært spesielt morsomt å være prosjektleder for de nye nettsidene til hjelpelinjen.no. Det betyr noe ekstra å lage nettsider som kan være til hjelp for mennesker i krise. Hjelpelinjen har reddet liv, det har vi fra mennesker som har fått hjelp. Det viser hvor alvorlig spilleproblemer kan være.

Hjelpelinjen skal hjelpe deg som har problemer med spill, både pengespill og dataspill. Telefonnummeret 800 800 40 er godt innarbeidet, men du kan også ta kontakt skriftlig via sms eller e-post.

Behov for modernisering

Hjelpelinjen sine gamle nettsider var blitt nærmere seks år gamle, og hadde et tydelig behov for modernisering. Vi har nå fått ny visuell profil, flyttet sidene over til publiseringsverktøyet WordPress og gjort sidene mobiltilpasset i responsivt design.

Vi har tilpasset oss Difi sine krav til kvalitet på nett og universell utforming, og har dessuten gjort hele nettsiden tilgjengelig både på nynorsk og bokmål. Den viktigste informasjonen er også tilgjengelig på engelsk og polsk, som tidligere.

Hjelper mennesker i krise

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet og tjenesten er fysisk lagt til avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet, en sengepost ved Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Hjelpelinjen er betjent av helsepersonell, og det er mulig å ta kontakt på telefon, sms eller e-post. Lotteritilsynet har resultatansvar og ansvar for informasjon og markedsføring. Målsetningen er å

  • hjelpe mennesker i krise
  • vise til annen hjelp, blant annet behandling
  • samle informasjon om spilleavhengighet

Du trenger ikke være avhengig for å ha et spilleproblem

På de nye nettsidene toner vi ned bruken av «Hjelpelinjen for spilleavhengige» og tar i bruk «Hjelpelinjen – er spill blitt et problem?» Dette gjør vi for å signalisere at du ikke trenger å være spilleavhengig for å kontakte Hjelpelinjen. Vi ønsker å hjelpe både spillere som merker at spill begynner å bli et problem, pårørende og spilleavhengige.

Nettsiden til Hjelpelinjen har fått midler til de nye nettsidene fra handlingsplanen mot spilleproblem 2013-15. Vi i Lotteritilsynet har hatt en god intern prosess sammen med daglig leder i Hjelpelinjen. Vi har også fått god ekstern hjelp fra Rein Design og Mediebruket til nytt design og utvikling av nye nettsider. Hva synes du om resultatet?