Tilsynet er aktive på sosiale medier, noe vi har vært i flere år og du finner oss i stadig flere ulike kanaler. Vi må likevel innrømme at vi fortsatt prøver oss fram i noen av dem. Å være til stede er i seg selv ikke nok, vi ønsker å dra nytte av de ulike kanalene og møte interessegruppene der de er.

En av forutsetningene for å nå våre kommunikasjonsmål er å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler på en effektiv og formålstjenlig måte.

I hvilke kanaler finner du oss?

Det er ikke lenger mange som spør om vi skal være til stede i sosiale kanaler. Elektronisk kommunikasjon skal være den primære form for dialog mellom innbyggerne og offentlige virksomheter, og sosiale medier blir kanskje den viktigste kanalen framover. Du finner oss i flere ulike kanaler som samspiller med hverandre. Å forankre satsingen i organisasjonen har også hos oss vært utfordrende. Det har vært en modningsprosess.

Alle våre pressefoto finner du fritt tilgjengelig på Flickr. Våre publikasjoner kan du lese på ISSUU. Du kan se våre videoer på YouTube. Alle disse verktøyene er nyttige for oss. Vi ser det er tidsbesparende når en journalist kan hente bilder og publikasjoner når han eller hun selv vil, uten at vi må lete det fram og sende det over. Du finner oss også på Twitter, Facebook og LinkedIn.

Hva gjør vi på Twitter?

Tilsynet er på Twitter med brukernavnet @lottstift.  Kommunikasjonsstaben har ansvaret for å følge med og svare på spørsmål som kommer til oss. Likevel må vi innrømme at Twitter mest blir en kanal for enveis informasjon av pressemeldinger, blogger og andre aktuelle saker. Vi bruker ikke Twitter til aktivt å gå i dialog, det er for ressurskrevende. Men vi fanger opp diskusjoner om oss, rydder opp i misforståelser og svarer på spørsmål.

Kommunikasjonsstaben

Kommunikasjonsstaben i tilsynet. Fra venstre Rune Timberlid, Anne Mette Hjelle, Bjørn Leirdal og Steinar Hatlestad.

Vi deler masse nyttig informasjon på Twitter. Mange frivillige lag og organisasjoner vet ikke om at de kan søke om momskompensasjon, eller at bingoen på hjørnet kan være en mulig inntektskilde. På samme måte når vi ut med informasjon til stiftelsessektoren. Har du tips til hvordan vi kan bli bedre på Twitter?

Kundeservice på Facebook

Mange er gode til å bruke Facebook som en ren kunderservice-kanal, noe vi har valgt ikke å gjøre ennå. Vi er på Facebook med Lotteritilsynet og har så langt valgt å vente med Stiftelsestilsynet. Facebooksiden vår bruker vi i stor grad på samme måte som Twitter. Vi svarer på spørsmål, tar imot tips og deler informasjon. Vi bruker ikke Facebook til saksbehandling da vi ønsker å være tydelige på personvern og informasjonssikkerhet, men vi veileder og svarer generelt.

Vi har til nå valgt å ikke følge våre brukere på Facebook fordi noen også er tilsynsobjekt.  Dette på grunn av Facebook sin «liker-funksjon». Nå har vi tatt en ny runde internt og bestemt oss for at det er greit å like våre tilsynsobjekt.  Vi ser på «liker» som en «følger-funksjon», og vi ønsker å følge ditt idrettslag eller din organisasjon på samme måte som på Twitter.

Smått i gang på LinkedIn

Vi er opptatt av egenarten til ulike sosiale medier og LinkedIn skiller seg ut som et godt faglig nettverk og rekrutteringsverktøy. Når en million nordmenn er på LinkedIn bør  kanskje arbeidsgiverene også være der? De aller fleste yrkesaktive er ikke på utkikk etter jobb, men skal du få tak i de beste folkene kan LinkedIn være et smart valg. Nettverket gir deg muligheten til å være synlig for, og kommunisere med, de som ikke er på jobbjakt. Vi er ennå ferske på LinkedIn, men vil bruke denne kanalen aktivt til rekruttering.

LinkedIn er dessuten som alle sosiale kanaler et sted å bygge organisasjonen sitt omdømme. Det gjør du best ved å vise menneskene og kompetansen i organisasjonen. Derfor er det viktig å motivere ansatte til å være aktive i sosiale nettverk. Vi er opptatt av å være ekte og ansatte skal kjenne seg igjen i det bildet vi gir til omverden. Mange har kontaktet meg i butikken, på konferanser eller i sosiale medier og sagt at det virker som om jeg har en veldig spennende jobb. Hvorfor? Fordi jeg ofte sier noe bra om jobben min eller skriver om noe spennende jeg har jobbet med.

Det er naturlig for oss å spørre brukerne våre om hvordan vi kan bli bedre i ulike sosiale kanaler. Har du synspunkt på det vi har delt her? Finner du nyttig og relevant innhold? Hvordan kan vi bli bedre? Vi lytter og tar imot innspill her på bloggen eller andre steder.