Fortellinga er fra Hamsuns dobbeltroman Benoni og Rosa.  Julefeiringa skrevet i 1908 ender i badekaret på Sirilund, med Mack, tjenestepikene – og en badedyne.

NRK filmatiserte fortellinga i 1975, den er tilgjengelig her.

Den litterære væreieren Mack på Sirilund har sitt opphav i handelsmannen Zahl på Kjerringøy, som også NRK brukte som opptakssted. Erasmus Zahl ga pengestøtte til en ung og kommende, men pengeløs forfatter. Det var Knut Hamsun. Seinere takket Hamsun sin velgjører ved å bruke Zahl som modell i flere av sine romaner.

Det var under Zahl at Kjerringøy nådde sine velmaktsdager. Oppgangsår med sildeinnsig, og flere hundre fiskere som ventet på Kjerringøy for å krysse over Vestfjorden til Lofoten ga store inntekter.

Zahl bestemte i sitt testamente fra 1893 at det skulle opprettes et legat i hans navn. 40 000 kroner ble avsatt, «ene for Kjerringø sogns fattige» Rentene skulle gå til «de i en hver tid i Kjerringø sogn værende fattiges understøttelse» Ordet «ene» var streket under – Zahl var bestemt på geografisk felt.

Zahl sitt testamente

Avskriften på testamentet er med prydelig handskrift.

Og hva var nå 40 000 kroner i 1908 egentlig verdt. Statistisk sentralbyrå sin kalkulator for konsumprisindeks kan gi en pekepinn.

Det blir i overkant av tre millioner kroner. (1000 kroner i 1893 tilsvarte vel 75.000 i 2017). Og Zahl hadde mulighet til både bidrag til sosial omsorg og støtte til en forfatter som strevde. På sitt beste, midt i den siste halvparten av 1800-tallet var Zahls formue på over en kvart million spesiedaler. (Myntreformen i 1873-75 satte 1 spesiedaler til 4 kroner.) I dag hadde Zahl vært god for en del titalls millioner.

Nå, rett før juli 2018, ble Zahls legat oppheva. Rentene fra dagens 40 000 er ikke mye, og i løpet av de mer enn 100 år som har gått har det kommet på plass offentlige støtteordninger som ivaretar sosial omsorg. Legats historie, med opphav og avslutning gjenspeiler samfunnsutviklinga i vår nære fortid.

Legat fikk sin ende – og badedyna fikk forresten også en ende. Mennene i bygda, med Benoni i spissen ville ha slutt på Macks usømmelige livsførsel, og bestemte seg for å begrave både badekar og badedyne.