30.juni 2016 er fristen som Regjeringen har satt for at kommunene skal avklare sammenslåing, med virkning fra 1.januar 2018. For register-Norge er vei og tid kort fram til 1.januar 2018. Forberedelser skal gjøres for konvertering av data og testes tilfredsstillende slik at samfunnet også kan virke fra 1.januar 2018.

Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing betyr at en eller flere kommuner helt eller delvis går sammen, og kun ett av kommunenumrene blir videreført. Gårds- og bruksnummer henger sammen med kommune, og gårdsnummer tilknyttet kommunenummer som ikke føres videre må konverteres til nye gårdsnummer-serier. Adressen er numerisk knyttet til gårds- og bruksnummer. Og så sprer det seg som ringer i vann: Nav må kunne betale ut ytelser til rett tid, Enhetsregisteret må ha rett adresse til ca. 800 000 enheter.

Nå har det vært kommunesammenslåinger tidligere som gjør at vi har litt erfaring. Noen av de siste: 1. januar 2012 slo Inderøy og Mosvik i Nord-Trøndelag seg sammen, 1. januar 2013 slo Harstad og Bjarkøy i Troms seg sammen.

Registrene tilpasser seg

Uten forkleinelse, enkeltkommuner er noe helt annet det som politiske signaler skisserer nå. Uansett omfang – dette skal registrene håndtere – med Kartverket, Folkeregisteret og Enhetsregisteret som de sentrale komponenter.

Stiftelsesregisteret er ikke berørt i første omgang. Ingen datakonvertering. Men – vi kan komme til å merke en viss pågang utover.

Svært mange stiftelser har et geografisk nedslagsfelt. Formålet er rettet mot innbyggerne i et område. Utstrekningen av dette området igjen er ofte en kommune. Og hva skjer når det bestemte virkeområdet på ett vis har opphørt å eksistere?

Hva gjorde stiftelsene ved forrige store kommunereform?

For mer enn 50 år siden var den siste store kommunereformen. Schei-kommisjonen la fram ny kommunestruktur.  Fra toppåret i 1930 med 744 kommuner, var det i 1967 454 kommuner, den aller største reduksjonen som følge av Schei-kommisjonen.

Hva skjedde med stiftelser opprettet før Schei-kommisjonen, med formål til en kommune som Schei-kommisjonen slo sammen?

Mange tok inn et ekstra ord i vedtektene sine: Ordet var «tidligere» Et eksempel er Edvard og Louise Øiens legat, testamentarisk opprettet i 1932 for opphavelig formål i Levanger og Frol kommuner. Etter noen omdanninger/sammenslåinger er området nå: «innen området for de tidligere kommunene Levanger, Frol, Skogn og Verdal». Frol og Skogn finnes ikke lenger som egne kommuner, men oppretternes vilje er bevart.

Hva må stiftelsene gjøre?

Det samme kan gjenta seg i 2018. Stiftelser vil ønske å endre vedtekter for å tilpasse seg en annen kommuneorganisering. Hvor mange det gjelder er – er for det første avhengig av de politiske beslutningene i forkant – dernest: De stiftelsene som har ordet kommune i navn eller vedtekter – er disse kommunene blant de berørte av reformen?

I dag er det 103 stiftelser som har ordet kommune i navnet sitt, et godt dusin med ordet by. Ordet kommune forekommer et par tusen ganger – svaret på spørsmålet om konsekvenser for vedtekter får vi i nær framtid.