Du har kanskje lagt merke til at vi den siste tiden har fått mye pressedekning på vårt arbeid med å informere om utenlandske spillselskapers ulovlige markedsføring i Norge? Det vi har gjort er å sikre at flest mulig er klar over hva som er lov og ikke lov av pengespill i Norge.

Vår jobb er å følge opp det Stortinget har bestemt og det samfunnsoppdraget vi har fått. Det er å sikre et mest mulig trygt og ansvarlig spilltilbud der få har problemer med pengespill. Der er kommunikasjon som engasjerer blitt et viktig verktøy for å nå fram.

Vi må gi kunnskap

Det vi erfarer og som vi har målt er at det enorme markedsføringstrykket fra utlandet forvirrer nordmenn om hva som er lov og ikke. Bare 4 av 10 vet at de utenlandske spillselskapenes markedsføring er ulovlig. Det betyr at vi må bli bedre på å informere og gi samfunnet kunnskap om hva som er lov og ikke lov og hva som er forskjellen og konsekvenser. Det er dette vi holder på med nå.

Samarbeid med Trigger

Vi har samarbeidet med kommunikasjonsbyrået Trigger siden nyttår for å møte det enorme kommunikasjons- og markedsføringstrykket fra utenlandske pengespillselskap.

Kommunikasjon som engasjerer er et viktig verktøy for å sikre at folk vet hva som er lov og ikke.

Reklamen for utenlandske pengespill er formidabel og økende.

Totalt sett er den utenlandske pengespillbransjen blant de aller største kjøperne av PR og reklame i Norge. Ifølge Medietilsynet har markedet for utenlandsk pengespillreklame på TV alene økt fra 423 millioner i 2014 til 609 millioner i 2015, og alt tyder på at økningen fortsetter. I tillegg kommer selskapenes øvrige markedsføringsaktiviteter, med bruk av kjendiser og events og bruk av persondata for å nå frem til hver enkelt bruker i ulike digitale medier. Omfanget av den ulovlige markedsføringen er med andre ord enormt.

Spilleproblemer

For å møte dette massive kommunikasjonstrykket, har vi siden nyttår brukt 1,1 million kroner på strategisk rådgivning og operativt arbeid. Mye av dette er finansiert gjennom midler vi har fått til informasjonstiltak i Handlingsplanen mot spilleproblemer. Vi mener dette er forsvarlig når vi vet hvor mye de utenlandske spillselskapene bruker på kommunikasjon og kampanjer rettet mot Norge.

Mer kommunikasjon

De utenlandske pengespillselskapene forteller ofte at de er en lovlig næring. Det gjelder ikke i Norge.  Det strider med norsk lov og det er vår jobb å føre kontroll med at norsk pengespill-lovgivning blir fulgt. Vi har bedt de utenlandske spillselskapene om å avslutte sin ulovlige virksomhet i Norge i flere år, men de nekter konsekvent å følge norsk lov. Tvert i mot har de trappet opp.

Det må også vi gjøre og vi tar derfor nye grep for å ansvarliggjøre de som bidrar til den ulovlige virksomheten. Vi ønsker også å bidra til at folk tar informerte valg.

Vi kontrollerer

En annen strategi de utenlandske pengespillselskapene har er å beskylde oss for å gå Norsk Tippings ærend. Slik prøver de å diskreditere norske myndigheter på området. Det faller på sin egen urimelighet. Norsk Tipping tilbyr en lovlig tjeneste. Selskapet har lov til å markedsføre seg innenfor de retningslinjer staten har gitt og så langt det er nødvendig for å hindre at de utenlandske pengespillaktørene får for store markedsandeler.

Igjen – vår jobb er å følge opp det Stortinget har bestemt og det samfunnsoppdraget vi har fått. Det betyr at vi også kontrollerer de lovlige spilltilbyderne i Norge og passer på at de tilfredsstiller myndighetenes krav til ansvarlig spill. Den jobben gjør vi hver dag.