I Norge har vi flere ulike former for lotteri som kan gi viktige inntekter til frivillige lag og organisasjoner. For noen lotteri trenger du tillatelse, men ikke alle.

Vi har i dag disse formene for lotteri i Norge:

  • Basar.
  • Bingo.
  • Smålotteri (loddsalg for inntil kr 200 000).
  • Store lotteri (loddsalg over kr 200 000).

I tillegg har vi nye lotterikonsept for noen organisasjoner med årlig omsetning på inntil 300 millioner kroner. Disse går jeg ikke nærmer inn på i denne bloggen.

De ulike lotteritypene har ulike krav. Noen lotterier kan du arrangere uten å søke, noen må du melde inn til oss uten å søke og andre trenger du godkjenning for å arrangere.

Basar

Basar er den enkleste formen for lotteri. Alle kan arrangere basar, kravet er at inntektene går til et bestemt formål. Det er ingen krav til søknad eller tillatelse for å arrangere basar. Selv om man ikke trenger tillatelse, må man forholde seg til gjeldende regelverk for basar.

Smålotteri må meldest inn

Det er foreninger og frivillige lag og organisasjoner som kan arrangere smålotteri. Selv om du ikke trenger tillatelse må lotteriet meldes inn til Lotteritilsynet senest 14 dager før lotteriet skal starte. Smålotteri kan ha en omsetning på inntil 200 000 kroner per år. Flere vilkår for å arrangere smålotteri finner du her.

Store lotteri må ha tillatelse

Store lotteri (omsetning over 200 000 kroner i året) kan arrangeres av foreninger og organisasjoner som er godkjente av Lotteritilsynet. Godkjente organisasjoner må søke om tillatelse til å arrangere store lotteri.

Godkjente organisasjoner kan også ta del i bingo

Er din organisasjon godkjent for store lotterier (lotteriverdig) kan du også ta del i, eller arrangere bingo. De fleste organisasjoner søker om å få være med i en bingo i sitt nærområde. Da får du inntekter av overskuddet til den lokale bingoen. Dette kaller vi entreprenørbingo. Du kan også arrangere bingo selv, da kaller vi det for foreningsbingo. Les mer om bingo på våre nettsider.

Hva med gratislotteri og vinlotteri?

Du kan arrangere gratislotteri. Koster det ikke noe å delta, se er det per definisjon ikke et lotteri.

Et vinlotteri er lov å arrangere som møtelotteri der allmenheten ikke har tilgang. Det kan for eksempel arrangeres på en liten arbeidsplass eller organisasjon. Så sant vinlotteriet ikke er hovedhensikten med møtet, vil et slikt lotteri ikke medføre krav om tillatelse eller melding til Lotteritilsynet.

Konkurranser eller innsamlingsaksjoner?

Tre faktorer må være til stede for at det etter norsk lov er et lotteri. Det må koste noe å delta, det må være tilfeldig hvem som vinner og det må være en gevinst. Mangler en av disse faktorene er det ikke et lotteri. Det vil si at de fleste konkurranser og innsamlinger ikke er et lotteri.

Lurer du på noe mer så still gjerne spørsmål i kommentarfeltet.