De siste årene har Lotteri- og stiftelsestilsynet sett et stadig større trykk i markedsføringen fra de utenlandske spillselskapene på TV. Det er derfor gledelig å se at det har skjedd en markant nedgang i TV-reklamen fra disse aktørene det siste året.

Den 21. november la Medietilsynet frem tall som viser at de utenlandske pengespillselskapene brukte mindre på TV-reklame det siste året.  De norske spillselskapene brukte mer penger på TV-reklame. Dette fremgår av Medietilsynets siste kartlegging av pengespillselskapenes pengebruk på TV-reklame. Dersom denne utviklingen betyr at flere norske spillere blir kanalisert til et tryggere spilltilbud i det norske markedet, er dette en utvikling vi ønsker velkommen.

TV-reklamen når flest

Lotteri- og stiftelsestilsynet arbeider for å begrense tilbudet og markedsføringen av pengespill fra de utenlandske spillselskapene og vi er positive til denne nedgangen. TV-reklamen er den som når flest og den er helt avgjørende for å kunne rekruttere nye spillere. De spilleavhengige opplever også TV-reklamen fra de utenlandske spillselskapene som krevende.

Endringer i markedet

Det er vanskelig å legge frem en fullstendig analyse av de ulike årsakene til nedgangen, men totaliteten av de ulike tiltakene myndighetene har gjennomført over tid kan ha påvirket utviklingen. Andre forklaringer kan være at markedet for slik TV-reklame er mettet, i tillegg til generelle endringer i markedsføringen som dreier fra tradisjonell annonsering til mer direkte markedsføring.

Forskjeller i markedsføringen

Statistikken til Medietilsynet viser også at de norske spillselskapene Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og Pantelotteriet har brukt mer penger på TV-reklame det siste året, men de er fortsatt ikke i nærheten av omfanget av TV-reklame vi ser fra de utenlandske spillselskapene. Norsk Tipping har også et ansvar for å kanalisere norske spillere til trygge og ansvarlige pengespill. Mens de utenlandske spillselskapene i stor grad markedsfører pengespill som har høy risiko for spilleproblemer, er det i dag svært lite markedsføring av spill med høy risiko for spilleproblemer blant de norske spillselskapene. Les mer om dette i Rambøll sin rapport «Markedsføringens effekt på spilling av pengespill og pengespillproblemer».

Lotteri- og stiftelsestilsynet har god kontroll med de norske spillselskapene. Vi følger utviklingen tett og forventer at disse styrer omfanget av markedsføringen, slik at det ikke går ut over intensjonen om å kanalisere norske spillere til trygge og ansvarlige pengespill.

Nye regulatoriske tiltak kan hjelpe

De utenlandske spillselskapene bruker fortsatt tre ganger så mye penger på TV-reklame som de norske. Grunnen til dette er at det har vist seg å være vanskelig, med de tiltakene og reguleringsvirkemidlene vi har i dag, å redusere denne markedsføringen.

Med bakgrunn i de regulatoriske tiltak som er varslet i form av DNS-blokkering, effektivisering av betalingsformidlingsforbudet og forbudet mot å distribuere TV-reklame for utenlandske spillselskap, vil vi på sikt kunne begrense tilbudet og markedsføringen av pengespill fra de utenlandske spillselskapene i enda større grad enn i dag.