Hver vinter og vår får Lotteritilsynet mange slike spørsmål: Kan vi finansiere en klassetur med inntekter fra et smålotteri? Svaret er nei, og vi skjønner at det kan være vanskelig for engasjerte foreldre og skoleelever å forstå hvorfor.

Forklaringen er først og fremst at offentlige skoler, og all aktivitet som er knyttet til skolene, er et offentlig ansvar. Dette er oppgaver som skal finansieres over offentlige budsjetter – ikke ved å arrangere pengespill.

Mange lotteriformer

Det finnes likevel et unntak her – basarer kan brukes til å finansiere aktiviteter knyttet til offentlige institusjoner, som for eksempel skolen. Mer om det litt senere.

Det norske lotterimarkedet er stort og sammensatt, og det finnes flere former for lotterier. Når det gjelder finansiering av aktiviteter i regi av skoler, foreldreråd osv. er det såkalte smålotterier det oftest er spørsmål om. Det gjelder lotterier med en planlagt årlig omsetning på inntil 200 000 kroner. For slike lotterier er det tilstrekkelig å melde fra til Lotteritilsynet før og etter gjennomføringen av lotteriet. Derfor kaller vi også slike lotterier for meldingslotterier.

Over 5000 har lov

Så er spørsmålet: Hvem kan arrangere smålotterier? Jo, det kan de ca. 5200 små og store lag og organisasjoner som har fått Lotteritilsynets tillatelse til å hente inntekter fra lotterier og bingo. I tillegg sier lotteriloven at frivillige og humanitære organisasjoner kan arrangere meldingslotterier selv om de ikke har lotteritillatelse så sant pengene ikke går til formål som er kommersielle eller offentlige.

Drift av skoler er et offentlig ansvar, men en skoleklasse er heller ikke en frivillig organisasjon. Det er derfor to grunner til at for eksempel en skoletur ikke kan finansieres med å arrangere smålotterier.

Mange blir fornøyde

Det er aldri kjekt å skuffe håpefulle elever og foreldre som ønsker å bruke lotteri-inntekter for å skape økt aktivitet og trivsel rundt skolen. Mange blir likevel fornøyde når vi kan fortelle at, jo, det finnes faktisk en form for lotteri som kan brukes til å finansiere for eksempel en skoletur.

En god gammeldags basar kan fortsatt arrangeres av hvem som helst – også offentlige institusjoner – uten at det må meldes fra til Lotteritilsynet.  Basaren skiller seg likevel en del fra andre lotterier når det gjelder loddsalg, trekning og størrelsen på lodd og gevinster. Les om reglene for basar her.

Basar en lotteriform som enkelt kan brukes for å skaffe kjærkomne penger i kassen hos foreldre og foreldreråd som strever med å sy sammen budsjettet for skoleturen som håpefulle elever ønsker seg.