Fra 1.januar 2018 fikk alle enheter i Enhetsregisteret en plikt til å registrere varslingsadresse.

Antall hovedenheter registrerte i Enhetsregisteret er rundt 800.000. Dette inkluderer i underkant av 7000 stiftelser.

Hva er en felles varslingsadresse for virksomheten?

Varslingsadressene er e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer, som brukes av det offentlige for å varsle virksomheten om viktige meldinger som leveres i Altinn. Det betyr at når virksomheten har oppgitt en eller flere varslingsadresser, slipper virksomheten å få meldingene i papirpost.

Varslingsadressene er bare tilgjengelig for offentlige myndigheter. Det betyr at den offentlig e-postadressen for enhetene i enhetsregisteret, som er synlig for alle, ikke kan bli brukt som varslingsadresse. Offentlige myndigheter vil ikke gjøre varslingsadressene tilgjengelige for andre.

Plikten omfatter ikke underenheter, men egne varslingsadresser kan meldes for disse hvis virksomheten har behov for det.

Offentlige e-postadresser og varslingsadresser

Kvaliteten både på varslingsadressene og offentlige e-postadresser er viktig. I underkant av halvparten av stiftelsene i Norge har registrert en offentlig e-postadresse. Jeg hører ofte fra stiftelser og andre at årsaken til at de ikke har registret en offentlig tilgjengelig e-postadresse er bekymring for uønsket reklame og andre henvendelser. Det kan være tilfelle, men jeg tror at mengden «spam» også er avhengig av internettleverandøren og de søppelfiltrene denne tilbyr.

Det er enheten selv som har ansvar for å oppdatere den offentlige epostadressen og varslingsadressen

Hvorfor skal stiftelser registrere en varslingsadresse?

For vel to år siden sendte Stiftelsestilsynet ut en e-post til alle stiftelser med registrert offentlig e-postadresse. Nesten 500 feilmeldinger smalt inn i e-postboksen det var sendt fra: Maskinsvar om at e-postadresse ikke fantes. I samarbeid med Enhetsregisteret ble disse slettet. Nå i februar i år gjentok vi øvelsen, denne gangen som et bevisst kvalitetstiltak. Rundt 150 maskinelle feilmeldinger om ikke-eksisterende e-postadresse kom tilbake.

Stiftelsestilsynet har ikke myndighet til å korrigere en e-postadresse. Dette må gjøres av enheten selv. Men å slette en ikke-eksisterende e-postadresse regner vi som kvalitetstiltak, og til beste for register-Norge.

Les mer om elektronisk varslingsadresse her.

Les forskriften i enhetsregisterloven her.