Fra nyttår ble det lovlig å spille poker i privat sammenheng Norge. Noen ser ut til å tro at det nå er fritt fram for å arrangere pokerturnering på den lokale puben eller i samfunnshuset. Det er feil.

Det er to former for poker som fra 2015 er lovlige pengespill i Norge:

  1. Du kan spille poker i vennelag.
  2. Det skal arrangeres norsk mesterskap i poker med fem regionale turneringer der deltagerne kvalifiserer seg til NM.

Det er i første rekke muligheten til å spille poker i vennelag som blir tolket feil. Lotteritilsynet får telefoner fra eiere av puber og andre etablissementer med spørsmål om de nå fritt kan arrangere pokerturneringer. Andre igjen tar seg ikke bryet med å spørre – de annonserer pokerturneringer med pene gevinster etter nyttår.

Strengt regulert

En ting er helt klart: Lovendringen betyr ikke at vi har fått et frislipp av poker i Norge – tvert om. Poker vil være et strengt regulert pengespill også etter at det for første gang i moderne tid blir et lovlig pengespill her i landet.

Derfor må poker i privat sammenheng arrangeres innenfor følgende klare rammer:

  • Spillet må foregå i private hjem.
  • Spillingen må ikke ha preg av å være organisert eller profesjonell.
  • Deltagerne skal tilhøre nær omgangskrets.
  • Det kan ikke delta mer enn ti spillere.
  • Hver spiller kan ikke satse mer enn 1000 kroner pr. spillekveld.

Derfor må vi skuffe pubeierne og andre når de spør. Selv etter lovendringen vil det ikke være lovlig å spille poker andre steder enn i private hjem – om vi ser bort fra det årlige nasjonale mesterskapet og kvalifiseringene til NM.

Det er ingen grunn til å bli overrasket over at norske myndigheter ønsker en streng regulering av den lovlige pokerspillingen. Forskning viser at poker har en del av de klassiske egenskapene som kan føre til at den sårbare gruppen av spillere kan utvikle uheldig spilleatferd. For de politiske myndighetene er det et mål at så få nordmenn som mulig skal utvikle uheldige spilleatferd.

Større utfordring

Et norsk mesterskap i året representerer etter Lotteritilsynets mening ikke noe problem med tanke på uheldig spilleatferd. Mesterskapet arrangeres for sjelden til det, selv om et NM vil gå over flere dager. Da er det tenkelig at poker i privat sammenheng er en større utfordring med tanke på spilleatferden. Poker i vennelag kan i prinsippet spilles ofte slik at tapene kan bli følbare.

Derfor er det viktig at alle som nå spiller poker i norske hus og hytter kjenner til disse reglene, og at de er bevisste  risikoen for å utvikle uheldig spilleatferd (se Hjelpelinjen).

Men turneringspoker på puben vil altså ikke være tillatt slik regelverket er i dag.

Les mer om poker i Norge.