I fjor feiret staten Finland 100 år. For noen norske stiftelser er tilknytningen til Finland eller finsk kultur sentral.

Det kan være formål langs felles grense i Finnmark (Tanalaksen), stiftelser med Norden som nedslagsfelt (Kvinneuniversitetet i Norden), nordisk samarbeid eller der styret skal bestå av medlemmer fra alle nordiske land (Anders Jahres fond til vitenskapens fremme). I tillegg er det stiftelser for folk og kulturer felles for Norge og Finland, som for eksempel for samer og skoltesamer på nordkalotten, og skogfinsk kultur på Østlandet.

Stiftelsen Sibelius-selskapet i Norge

Om jeg må trekke fram en enkelt stiftelse som har en tilknytning til finsk kultur, må det bli stiftelsen som har basert navnet sitt på en av Finlands største sønner. Det er Stiftelsen Sibelius-selskapet i Norge. Jean Sibelius (1865-1957) er kanskje den mest kjente finske komponisten i utlandet, og bidro til nasjonsbygging. Spesielt med “Finlandia” og andre komposisjoner som var inspirert av det finske nasjonaleposet Kalevala.

Stiftelsen har som formål å «bidra til fremme og videreutvikling av Finsk-norsk samarbeid, med særlig vekt på å fremme forståelsen i Norge for finsk musikk og musikkliv»

Forskjeller og likheter mellom Norge og Finland

På stiftelsesområdet er det et utmerket samkvem mellom tilsynsmyndighetene i Norden. Vi har felles kulturbakgrunn, og stiftelseslovgivning med mange fellestrekk.

Men på noen områder skiller imidlertid våre finske naboer seg ut. Ett av disse er på hvilket tidspunkt en stiftelse regnes som lovlig etablert. I Finland regnes dette fra det tidspunkt stiftelsens er registrert hos offentlig myndighet, dvs. Patent- og registerstyrelsen. I Norge er en stiftelse gyldig uavhengig av formalregistreringen. Våre finske venner vet nøyaktig hvor mange stiftelser som finnes i Finland. I Norge er lovkravet at alle stiftelser skal være registrert i Stiftelsesregisteret, og hvert år kommer en handfull eldre stiftelser inn for registrering.

Fellestrekk mellom Norge og Finland er det også på tilsynsområdet. Det er ett tilsyn. I Sverige er tilsynet regionalt oppdelt under Länsstyrelsen. I Danmark fører Civilstyrelsen tilsyn med alminnelige stiftelser, og Ervervsstyrelsen har tilsyn med næringsdrivende stiftelser.