En rekke utenlandske spillselskaper som tilbyr nordmenn å delta i pengespill på nettet har fått brev fra Lotteritilsynet. Det samme har en håndfull norske kjendiser som aktivt markedsfører slike pengespill.

Dette er spillselskaper som ikke har tillatelse til å tilby slike spill på nettet til nordmenn. Dermed kan de heller ikke markedsføre spillene sine her i landet. Dermed bryter både spillselskapene og kjendisene norsk lov – nærmere bestemt både lotteriloven og pengespilloven.

Pengespilloven gir i dag Norsk Tipping enerett på både sportsspill og interaktive pengespill på nettet. Utenlandske spilleselskaper blir derfor bedt om å tilpasse aktiviteten sin til de lover og regler som gjelder for pengespill i Norge.

Så kan du spørre – er ikke innholdet i Lotteritilsynets brev gammelt nytt?  På sett og vis er svaret ja, men vi ser stadig et behov for å informere om hva som i dag faktisk er lovlige pengespill i Norge.

Hevder de er lovlige

En del aktive norske spillere tror utenlandske nettspill er lovlige pengespill. Dette blir ikke bedre av at en del av de aktuelle spillselskapene i sin markedsføring hevder at spillene er lovlige i Norge. På toppen av dette blir både gamle og unge under fotballkamper og andre TV-programmer sendt fra England nærmest bombardert med norsk reklame fra de samme spillselskapene.

Lotteritilsynet får spørsmål om hvordan de aktuelle spillselskapene bryter norsk lov så lenge spillene foregår fra servere i andre land. Her kan du merke deg at Lotteritilsynet regner det som brudd på lotteriloven og pengespilloven om spillsidene

  • tilbyr nordmenn å delta
  • har norsk språk og norsk kundestøtte.
  • tilbyr spill i norsk valuta
  • tilbyr spill på norske fotballkamper eller andre norske spillobjekt

Vi vet ikke hvor bevisste de norske kjendisene har vært forbudet mot å markedsføre utenlandske pengespill på nettet. Vel, nå burde det i alle fall ikke være tvil lenger. Lotteritilsynet følger naturligvis med på utviklingen, og kjendisene er gjort oppmerksom på at Lotteritilsynet kan reagere om ikke ulovlig markedsføring opphører.

Lisensiering blir utredet

Så er det en kjensgjerning at de økonomiske sidene ved en mulig lisensiering av det norske spillmarkedet for tiden blir utredet. Det er for tidlig å si om dette på sikt vil føre til en endring av norsk spillpolitikk.

Inntil slike endringer eventuelt kommer, er det Lotteritilsynets jobb å så se til at gjeldende lotterilov og pengespillov blir fulgt. Det har sammenheng med at myndighetene ønsker å ha kontroll med veksten i pengespillmarkedet. Dette for å sikre at vi har ansvarlige pengespill som foregår i betryggende former under offentlig kontroll.