Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvenleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei som besøker nettstaden. For å analysere informasjonen, brukar vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette verktøyet brukar informasjonskapslar/cookies, som gir informasjon om den enkelte brukar sin aktivitet på nett.  Døme på kva statistikken gir oss svar på er; kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstader brukarane kjem frå og kva nettlesarar som blir brukt. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstaden til deg som enkeltperson. Verktyet blir nytta kun til enkel webstatistikk og vi anonymiserer IP-adressene i tråd med Datatilsynet sine krav.

I tillegg nyttar vi informasjonskapslar som lagrar aktivt språk og om høgkontrast er slått på eller ikkje.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) som fører tilsyn etter ekomlova. Ekomlova sitt vilkår for å bruke informasjonskapslar/cookies er at brukaren har samtykt til dette. Du som brukar treng ikkje gjere noko aktivt for å godta bruk av informasjonskapslar, så lenge det er klar og lett tilgjengelig informasjon på nettsida. Les meir om krav til bruk av informasjonskapslar.

Vi brukar delingsknappar til Facebook, Twitter og LinkedIn for å la våre brukarar dele innhald i sosiale media. Dette er tredjeparts informasjonskapslar som ikkje blir brukt av Lotteri- og stiftelsestilsynet direkte. Vi nyttar også Zendesk til kontaktskjema og kundeoppfølging. Oppsummert brukar Zendesk cookies til å lagre informasjon om innlogga brukarar.

Det er mogleg å abonnere på nyheitsbrev, følgje bloggen vår eller melde seg på konferansar på våre nettsider.  Det er også mogleg å tipse oss anonymt eller med namn og e-post. For at vi skal sende e-post til rett person må vi registrere namn og e-postadresse. Desse opplysningane deler vi ikkje med andre verksemder og dei blir sletta når du ikkje lenger ønskjer å motta informasjon frå oss. Vi brukar cookies til å lagre informasjon om den som kommenterer på bloggen (namn, e-post, url), samt informasjon om utfylt skjema for å abonnere på bloggen.

Brukarane våre kan også kommentere på bloggen vår. Du må då gi frå deg namn og e-postadresse. Namnet blir synleg i kommentarfeltet og e-postadressa blir nytta slik at du kan bli varsla på e-post om nye kommentarar.