• Årsrapport 2018
 • Årsrapport 2019
 • Hjernen på spill
 • Koronavirus – informasjon
 • Krisepakke 2 for frivilligheita
 • Krisepakke 3 for frivilligheita
 • Lukka krets og privatøkonomiske fordelar (rettleiing 19)
 • Lukka organisasjonar (rettleiing 18)
 • Meld deg på nyheitsbrev
 • Momskompensasjon til idrettsanlegg – status mars 2019
 • Norske stiftelsars samfunnsbidrag
 • Nøkkeltal krisepakkane til frivilligheita
 • Nøkkeltal krisepakke 2
 • Nøkkeltal krisepakken
 • Nye stimuleringsordningar for frivilligheita
 • Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følgje av covid-19   
 • Om Frivilligregisteret m.m. (rettleiing 16)
 • Omfang av penge- og dataspelproblem i Noreg
 • Personvern i stiftelsar
 • Sjekk om du kan søke tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitet
 • Slik søker du tilskot i forbindelse med arrrangement eller aktivitetar
 • Styretesten – ein sjølvtest for stiftelsar
 • Svart gambling
 • Tilskot for dei som har mottatt momskompensasjon i 2020 - nøkkeltal
 • Tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar
 • Tilskotsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren
 • Varsle om kritikkverdige forhold på eigen arbeidsplass
 • Viktige datoar
 • Framside
 • Lotteri og bingo
 • Om oss
 • Pengespel
 • Pyramidespel
 • Stiftelsar
 • Tilskotsordningar