I tillegg til fagbloggen brukar vi fleire sosiale medium i kommunikasjonen vår.

Facebook

Facebook-sida til Lotteritilsynet og Facebook-sida til Stiftelsestilsynet vil du finne generell informasjon, og du kan få svar på generelle spørsmål.

Vi saksbehandlar ikkje på Facebook. Ordinær, konkret saksbehandling skjer internt av omsyn til informasjonstryggleik og personvern. Har du spørsmål som treng ordinær saksbehandling, skal du difor bruke ordinært postmottak.

Lotteritilsynet har også ein konto på Instagram.

Hjelpelinjen er på Facebook.

Kampanjen snakk om spel er på Facebook og på Instagram.

Twitter

Tilsynet er på Twitter med brukarnamnet @lottstift. Her delar vi relevant innhald og er i dialog med våre interessentar.

Kampanjen snakk om spel er også på Twitter.

LinkedIn

LinkedIn legg vi ut ledige stillingar og delar relevant innhald frå vår fagblogg, konferansar og liknande.

Flickr

Media og andre interessentar kan fritt hente pressefoto frå vår Flickr-konto.

YouTube

På vår YouTube-kanal legg vi ut informasjonfilmar og opptak frå konferansar.