Som eitt av delmåla i 'Handlingsplan mot spilleproblem' skal Lotteritilsynet regelmessig arrangere konferanser om speleproblem og speleansvar.

Spelelansvarskonferansen 2018Speleansvarskonferansen 2018

Speleansvarskonferansen 2018 var på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo den 23. oktober. 

Kulturminister Trine Skei Grande opna konferansen, og det sto mange spennande tema på programmet:

Korleis jobbar bransjen med speleansvar?

Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er pålagt å samle data om, og overvake, spelemønsteret til kundane sine. Innsamling av slike personlege data skal brukast til å verne spelaren.

Til årets konferanse inviterte vi dei norske speleoperatørane, og i tillegg Mr. Green Ltd., eit av dei uregulerte selskapa, for å formidle korleis dei brukar innsamla data om sine kundar.

Norsk Tipping har fått mykje merksemd fordi dei bruker denne informasjonen til å kontakte spelarar som viser teikn på problematisk speleåtferd. På konferansen la Tanja Sveen fram resultat frå forsking på korleis slike proaktive samtaler faktisk verkar.

Norsk Rikstoto har laga eit omfattande rammeverk for ansvarleg spel, der også dei er i gang med å samle data om korleis kundane spelar. Korleis systemet er bygd opp og korleis Norsk Rikstoto har jobba med speleansvar det siste året blei presentert av Carl Fredrik Stenstrøm på konferansen.

Jesper Kärrbrink frå Mr. Green Ltd. formidla korleis dei brukar innsamla data om sine spelarar, og korleis dei tilnærmar seg problemstillinga omkring ansvarleg spel.

Kva kostar pengespel samfunnet?

Mange gode formål i Norge får store beløp frå pengespel. Men kva kostar det eigentleg for samfunnet at enkelte får problem med dette? Det er ikkje lett å finne eit enkelt og eintydig svar, men den tyske forskaren Dr. Ingo Fiedler frå Universitetet i Hamburg har sett på nettopp desse samanhengane, og fortalde om sine funn på konferansen.

Spelforsking

Kva skjer på forskingsfronten i Norge når det gjeld spelforsking, og kva kan vi vente av forsking framover? På konferansen presenterte Ståle Pallesen frå Universitetet i  Bergen det nye Nasjonale kompetansesenteret for spillforsking (SPILLFORSK).

Ny handlingsplan og rapport om marknadsføring

Gjeldande handlingsplan mot speleproblem går ut i 2018, og forslag til ny plan blei presentert på konferansen. Det same vart hovudfunna i rapporten om marknadsføring av pengespel som kom tidlegare i år.

Følg lenkene for å sjå presentasjonane frå konferansen.

Sjå konferanseprogrammet.