Lotteritilsynet har gjennomført tilsynssak mot Lyoness to gongar. Første gong (i 2014) konkluderte vi med at selskapet i ein periode hadde drive ulovleg pyramidespel i Norge, men at dei innretta seg til lovleg verksemd etter at tilsyn var oppretta.

Her kan du lese vår tilsynsrapport frå 2014 med Lyoness. Sjå også oversikt over utvida medlemsfordelar i Lyoness. Etter tilsynet endra Lyoness si verksemd og dei oppretta selskapet Lyconet.

Ny tilsynssak i 2017-18

Lotteritilsynet fekk i 2017 nye tips om Lyoness og Lyconet og vi har sendt informasjonsbrev til selskapet om pyramideregelen i lotterilova. Vi har også sendt brev til selskapet der vi ber om opplysningar.

11. januar 2018 sendte vi varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness si verksemd i Norge. Vi konkluderte i varsel om vedtak at Lyoness si verksemd i Norge er eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem etter lotterilova § 16 andre ledd.

Sidan den gong har Lyoness bytt namn til myWorld. Den 8. februar 2018 nottok Lotteritilsynet brev frå myWorld/Lyoness med merknader til vedtaket som er varsla. Vi hadde eit nytt møte med selskapet 14. mars 2018 der det vart lagt fra nye opplysningar i saka. På bakgrunn av desse opplysningane har vi bedt selskapet legge fram ytterlegare informasjon og dokumentasjon i saka. Fristen er satt til 6. april 2018. 31. mai 2018 fatta Lotteritilsynet vedtak om at Lyoness må stanse ulovleg pyramideverksemd i Norge.

Tilbake til test

Les meir om pyramidespel.