Lotteritilsynet konkluderte i 2018 med at Lyoness er eit ulovleg pyramidespel. Lyoness klaga på vedtaket til Lotterinemnda.  Lotterinemnda gjorde 27. januar 2019 vedtak om ikkje å ta klaga til følgje.

For meir informasjon om korrespondansen mellom Lotteritilsynet og selskapet viser vi til vår postjournal.

Tilbake til test

Les meir om pyramidespel.