Radiobingo

Det er bare lokalradio/tv som kan ha radio/tv-bingo. For å få tillatelse til radio/tv-bingo, må kringkaster ha konsesjon etter kringkastingsloven til å tilby lokalradio eller lokalfjernsyn.

Inntekter fra radiobingo kan bare gå til drift av lokalradiostasjonen eller lokalfjernsynsstasjonen tillatelsen gjelder for.

Her er andre regler som gjelder for radiobingo:

  • Radiobingo kan bare arrangeres en gang i uken.
  • Bongene må inneholde: salgsnummer, kontrollnummer, stasjonens navn og en kort orientering om spillet.
  • Premier: enkeltgevinst må ikke være høyere enn 10 000 kr, samlet gevinst per spilledag må ikke overstige 25 000 kr. I tillegg til dette kan de ha en eller flere jackpotter som til sammen er på maksimalt 100 000 kr.
  • De som får bingo må ringe inn til studio så fort som mulig, men senest før sendingen er avsluttet.
  • Bongene kan selges på en eller flere utsalgssteder med avtale, eller kjøpes på nett.
  • Det er ikke lov å tilby gratis spill/bingobonger. I dette ligger det at gratis spill/bingobonger ikke kan benyttes som premie eller bonus.
  • Det er 18 års aldersgrense for å delta i spillet.
  • Regnskapsrapporter for radiobingo må sendes inn til Lotteritilsynet senest seks uker etter ferdig spilt tillatelse. Ved tillatelser som går over to år må det sendes inn regnskapsrapport for hvert år innenfor tillatelsen.

Forskrift om bingo (lenke til lovdata).