Mange stiller spørsmål til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vi har ei eiga side i Zendesk som viser ofte stilte spørsmål til Lotteri- og stiftelsestilsynet med svar (FAQ).

Før du går vidare kan du sjekke om ditt spørsmål er svart på.

Ofte stilte spørsmål og svar finn du på vår Zendesk-side.

Ofte stilte spørsmål

Dei spørsmåla som blir stilt til oss gjentatte gonger legg vi ut på vår Zendesk-side med svar. Dette er meint som sjølvbetjening til våre brukarar. Vi har også lenka til ofte stilte spørsmål på fleire av våre undersider.

Kva spør stiftelsane om

Stiftelsane stiller ofte spørsmål om desse punkta:

  • Opprette stiftelse
  • Avvikle stiftelse
  • Styrearbeid og styreendringar
  • Vedtektsendring
  • Samanslåing og deling
  • Kapital og kapitalforvaltning

For tilsynet sine brukarar er det også mogleg å ta kontakt  via eit eige kontaktskjema om du ikkje får svar på det spørsmålet du vil ha hjelp til.

Vi har og ofte stilte spørsmål om uråderett, beslagsforbod og samvirkeføretak.