Stiftelseskonferansen 2017Stiftelseskonferansen 2017

var 26. og 27. april i Førde.

Les avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl si oppsummering.

Video-opptak

Her er lenke til opptak frå konferansen.

Presentasjonar

Her finn du lenke til dei fleste av presentasjonene frå konferansen.