Stiftelsestilsynet ønskjer å dele og utveksle kunnskap med stiftelsessektoren i Noreg. Eit tiltak for dette er Stiftelseskonferansen som blir arrangert kvart andre år i Førde. Neste konferanse er 9. - 10. april 2019.

Målet vårt er at både private og offentlege aktørar skal kjenne godt til stiftelsesforma og kva moglegheiter og avgrensingar som ligg i denne organisasjonsforma. I eit samfunn med raske endringar, kan stiftelsar representere kontinuitet og varige verdiar. Men stiftelsar må også ta stilling til desse endringane og vurdere relevans knytt til måten å kommunisere på, samt korleis stiftelsar kan optimalisere sine formål. Vi treng alle å orientere oss mot framtida.

Stiftelseskonferansen handlar om å lære av kvarandre, få god kunnskap og utvikle seg.

Stiftelseskonferansen 2019

Tema for Stiftelseskonferansen 2019 er;  Samarbeid i konkurransen – stiftelsar inn i framtida.
Konferansen blir arrangert 9-10. april 2019 på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde.

Programmet for konferansen er under arbeid, og vi tar gjerne i mot innspel dersom det er tema eller foredragshaldar de ønskjer på Stiftelseskonferansen 2019.

Foreløpig program

Tysdag 9. april:
Hovudsesjon 10.15-13. Lunsj 13-14. Parallellsesjonar 14-17. Tema for parallellsesjonane blir «kommunale» bustadstiftelsar, kurs i styrearbeid, informasjon og opplæring i stiftelseslova og ev. kapitalforvaltning.

Onsdag 10. april:
Hovudsesjon 09-13. Lunsj 14-15. Konferansen blir avslutta klokka 14.

Det blir opna for påmelding i januar. Sjekk denne nettsida for påmelding og anna informasjon.

Målgruppe

Målgruppa for Stiftelseskonferansen er først og fremst styremedlemmar og dagleg leiing i stiftelsar, men den er også aktuell for andre som arbeider med eller har interesse for stiftelsar.

Her kan du lese ei kort oppsummering frå Stiftelseskonferansen 2017.