Desse vil du møte på Stiftelseskonferansen 2019

Frida Blomgren er statssekretær i Kulturdepartementet.
Ho blei utnemnd i februar 2018. Før det var ho tilsett som politisk rådgjevar i Kulturdepartementet.
Bård Vegard Solhjell ble generalsekretær i WWF Verdens naturfond i mars 2018. Solhjell er tidligere nestleder i Sosialistisk Venstreparti og har vært både kunnskapsminister og miljøvernminister i Stoltenberg-regjeringen. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo med fagkretsen sosiologi, sammenlignende politikk og idéhistorie. Solhjell har flere publikasjoner, deriblant en bok om sjakk, en av hans hobbylidenskaper, og nå sist «Jakta på makta; 12 råd for effektiv påvirkning».
(Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)
Lasse B. Lien er siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Han er professor i strategi ved Institutt for strategi og ledelse på NHH og leder for forskningsgruppen S T O P (Strategy, Organization and Performance)
Preben Carlsen er gründer i Sandkassa, som er en innovasjonslab og inkubator for nye løsninger. Preben har tidligere bygget opp kommunikasjonsbyrået Trigger med kontorer i Oslo og Stockholm. Han ledet Trigger fra null til å bli verdens beste kreative PR-byrå og det mest innovative PR-byrået i Europa. Nå jobber han med å bygge selskaper som løser samfunnsproblemer i et økosystem som gir synergier og fart i tidlig fase av selskapsutviklingen. Han har startet problemverkstedet Folk, konsulentkooperativet Timeshift og innovasjonsselskapet Reodor, og har styreverv i en rekke selskaper. Preben er kåret til årets mest populære leder i mediebransjen to år på rad, fått PR-bransjens hederspris i Norge, blitt kåret til årets tankeleder, årets foredragsholder og er valgt inn på listen over de 25 mest innovative personene i kommunikasjonsbransjen i Europa.
Siri Merethe Rønning er advokat, og arbeider hovedsakelig innen fagområdene ledelse og næringseiendom. Hun har gjennom de siste 3,5 årene vært daglig leder i Adolf Øiens Fond og har ledet arbeidet med å rasjonalisere og modernisere stiftelsene samt bedre stiftelsenes kommunikasjon og kontakt med sine mottakergrupper. Hun driver egen advokatpraksis gjennom selskapet SMR Consult – Advokatfirma AS, med hovedfokus på rådgivning, konsulentoppdrag og styreverv.
Jan-Ole Hesselberg er psykologspesialist og har siden 2016 vært ledende fagsjef i ExtraStiftelsen. Der har han ansvaret for å kvalitetssikre utdelingsprosessene. Han har vært opptatt av å forankre dem i forskning og tar i den forbindelse en PhD i beslutningspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han er for øvrig medlem i Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) og er kjent som psykolog fra og bak TV-programmene Folkeopplysningen (NRK1) og Typisk deg (TVNorge).
Ida Svege er fagrådgiver i ExtraStiftelsen, hvor hun jobber spesielt med analyse og kvalitetssikring av stiftelsens tildelinger og satsinger, samt faglig utvikling og strategi. Svege er utdannet fysioterapeut og har en master i idrettsmedisin fra Norges Idrettshøyskole og en PhD fra Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Før hun startet i stillingen som fagrådgiver i ExtraStiftelsen hadde hun ansvaret for å etablere og drifte et nasjonalt kvalitetsregister innen traumatologi, og fra tidligere har hun også klinisk erfaring som fysioterapeut.
Erling Bye er senior manager og skatterådgiver hos BDO Advokater AS. Han har også erfaring som skatterådgiver hos Advokatfirmaet PwC. I tillegg har han 24 års erfaring fra arbeid på Trondheim ligningskontor.
Erling har lang erfaring og bred kompetanse på de fleste områder innenfor skatteretten. Han er benyttet som rådgiver for ulike virksomheter innen mange bransjer. Han har videre lang og bred erfaring i vurderinger knyttet til om institusjoner er skattepliktige eller ikke, herunder prinsipper for beregning av skattepliktig/skattefri andel av inntekter. Erling Bye bidrar med sitt fordrag i to av parallellsesjonene.
Jørgen Dyrhaug er seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har vært i NSM de siste fem årene. Dyrhaug jobber i dag i "Seksjon for Strategisk cyber-sikkerhet". Før dette har han bl.a. 15 års erfaring fra Forsvarsdepartementet, og noen år i privat sektor.
Inger Elise Iversen har vært daglig leder i Kavlifondet siden 2011.
Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet, som har matvareproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Alt overskudd som ikke går til videre drift og utvikling, går til Kavlifondet, som gir det videre til gode formål.
Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, for enkeltmennesker, lokalsamfunn og storsamfunn.
Inger Elise Iversen er utdannet sykepleier og økonom. Hun har mange års arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor innen økonomi og ledelse, markedsføring og HR. Hun sitter i dag i styret i Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Jan Jensen har de siste 3 år vært daglig leder for Øksnes Boligstiftelse. Jan Jensen har over 25 års erfaring med (EPCIC) konstruksjon og modifikasjonsledelse fra verksted, olje & gass Industrien.
Line C.B. Bjerkek er cand. jur fra universitet i Oslo 1996. Advokatfullmektig ved advokatkontoret i NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund, siden 2011. NBBL er en interesseorganisasjon for boligbyggelagene i Norge, og de fleste boligbyggelag i Norge er medlemmer.
Line Bjerkek arbeider med juridisk rådgivning til boligbyggelagene, samt med bistand i ulike juridiske tvister i de enkelte borettslag og sameier, som boligbyggelagene har forretningsførsel for.
Bjerkek har en lang og allsidig erfaring innen eiendomsrett, og har tidligere vært seksjonssjef i Eiendoms- og Byfornyelsesetaten i Oslo kommune og eiendomssjef i KLP Eiendom.
Hans Jørgen Stang er adm. direktør i UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. UNIFOR forvalter og administrerer i dag til sammen mer enn 220 stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved blant annet UiO, NTNU og NMBU.
Hans Jørgen Stang er utdannet Bachelor i finans og Master of Business Administration fra USA, og er i tillegg utdannet Porteføljeforvalter fra NHH. Han har nærmere 20 års erfaring med kapital- og økonomiforvaltning i organisasjoner og stiftelser. Han har tidligere arbeidet i blant annet i Kreftforeningen og Marsh Norway (forsikringsmegling).
Hans Jørgen Stang er i tillegg styreleder i Stiftelsesforeningen. Han har tidligere hatt verv som leder av kontrollkomiteen for Nasjonalforeningen for folkehelsen, leder av finanskomiteen i Extrastiftelsen, styremedlem i De 10 humanitære AS, og varamedlem til Alfred Berg Fondsforvaltning.
Gunnar Heggheim er leiar for investeringssenteret i Sparebanken Sogn og Fjordane. Han har økonomisk utdanning frå M&R DH, 34 års erfaring frå finans; Gjensidige til 2001, og siste 18 år i SSF med ansvar for spare/investeringsområdet. Heggheim er i tillegg finansiell rådgjevar for bedrifter, organisasjonar og formuande privatpersonar.
Gunnar opptatt av å gjere investeringsområdet tilgjengeleg for «folk flest», og ufarleggjere fondssparing som ei svært aktuell spareform for langsiktige kundar.
Gunn Merete Paulsen er direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet frå august 2018. Ho var tilsett i Stiftelsestilsynet frå 2008 til 2015, frå 2011 som avdelingsdirektør.
Gunn Merete er utdanna cand.jur og har tidlegare jobba som dommarfullmektig og advokat, dei siste tre åra i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers,
Siw Heggedal Longvastøl er avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.
Før ho kom til tilsynet jobba ho som diplomat og leiar for Innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Afrika. Siw har mange års erfaring frå næringsutvikling, entreprenørskap og offentleg forvaltning. Siw har cand.mag. grad innan planlegging og økonomi.
Anne Mette Hjelle er kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Anne Mette har 20 års erfaring som journalist i ulike aviser og NRK, og har også vore kommunikasjonsrådgjevar med eige selskap.

Stiftelsestilsynets tilsette bidreg alle til gjennomføringa av konferansen.

Her ser vi frå venstre: Øystein Fosstvedt, Gro Pleym Iversen (prosjektleiar), Bjarte Urnes, Øystein Sellevold, Jo Huus, Liv Tystad, Else Tefre, Per Ole Sollie, Siw H. Longvastøl, Anja Myrvang. Framme: May Vik og Kathrine Bergset,

Velkommen til Førde 9. og 10. april! 

Meld deg på konferansen