STIFTELSEN KROKEIDE (914813891)
Data fra Stiftelsesregisteret
Organisasjonsnummer: 914813891
Navn: STIFTELSEN KROKEIDE
Forretningsadresse: Korsnesvegen 70
5244 FANA
Kommune: BERGEN
Hjemmeside : www.lhl.no/krokeidevgs
Registreringsdato: 19.01.2015
Oppretter: LHL Holding AS
Siste endring av styret: 22.01.2015
  Alminnelig/næringsdrivende: Alminnelig
  Dato siste endring vedtekter: 19.01.2015
  Grunnkapital: 3 970 000
  Egenkapital: 3 310 134
  Annen kapital: Ikke oppgitt i vedtekter
  Maks. antall styremedlemmer: 5 (ref. vedtekter)
  Min. antall styremedlemmer: 3 (ref. vedtekter)
  Registrerte styremedlemmer: 3
Roller
Kontaktperson
Fødselsår:1959
Navn:Trond Brynjar Solvang
Postadresse:Gydas Vei 16
Poststed:0363 OSLO
 
Styrets leder
Fødselsår:1959
Navn:Trond Brynjar Solvang
Postadresse:Gydas Vei 16
Poststed:0363 OSLO
 
Styremedlemmer
Fødselsår:1960
Navn:Tor Andersen
Postadresse:Krohnegården 164 B
Poststed:5146 FYLLINGSDALEN
 
Fødselsår:1954
Navn:Anne Karin Unneland
Postadresse:Damsgårdsveien 41
Poststed:5058 BERGEN
 
Revisor
Organisasjonsnummer:987009713
Navn:PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Postadresse:Dronning Eufemias gate 8
Poststed:0191 OSLO
Tekst:Godkjent revisjonsselskap
 
Tilknyttede register

Her listes det opp om stiftelsen også er registrert i andre register i tillegg til Stiftelsesregisteret. Registerene som er aktuelle for listing er disse:

  • - Foretaksregisteret
  • - Frivillighetsregisteret
  • - Merverdiavgiftsregisteret
  • - frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • - NAV Aa-registeret
 12.12.2016 Registrert i Frivillighetsregisteret
Dato for endringer i Enhetsregisteret og Stiftelsesregisteret
11.08.2018Siste innsendte årsregnskap
18.07.2017Siste innsendte årsregnskap
10.09.2016Siste innsendte årsregnskap
29.01.2015Nacekode
22.01.2015Endring av registrering i Stiftelsesregisteret
22.01.2015E-postadresse
22.01.2015Flytting av revisorklienter (maskinelt)
22.01.2015Formål (art/bransje)
22.01.2015Forretningsadresse
22.01.2015Hjemmeside
22.01.2015Kapital
22.01.2015Kontaktperson
22.01.2015Målform
22.01.2015Navn/foretaksnavn
22.01.2015Prokura
22.01.2015Registreringspliktig i Foretaksregisteret
22.01.2015Signatur
22.01.2015Stiftelsestidspunkt
22.01.2015Styre
22.01.2015Telefaksnummer
22.01.2015Telefonnummer
20.01.2015Nyregistrering
Historikk egenkapital
ÅrEgenkapital
20153 980 697
20163 544 030
20173 310 134