STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD(971262478)
Data fra Stiftelsesregisteret
Organisasjonsnummer: 971262478
Navn: STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD
Forretningsadresse: Heggedalsbakken 23
1389 HEGGEDAL
Kommune: ASKER
Postadresse: Postboks 98
1380 HEGGEDAL
Hjemmeside : www.heggedalhovedgård.no
Registreringsdato: 20.02.2007
Oppretter(e): Oppretter ikke registrert
Siste endring av styret: 25.03.2014
  Alminnelig/næringsdrivende: Alminnelig
  Registreringsdato vedtekter: 13.10.2015
  Grunnkapital: 50 000
  Egenkapital: 201 456
  Maks. antall styremedlemmer: 7 (ref. vedtekter)
  Min. antall styremedlemmer: 5 (ref. vedtekter)
  Registrerte styremedlemmer: 6
Roller
Kontaktperson
Fødselsår:1962
Navn:Svein Ivar Sivertsen
Postadresse:Åmotveien 40
Poststed:1389 HEGGEDAL
 
Styrets leder
Fødselsår:1947
Navn:Per Sandbrekke
Postadresse:Hukenbekken 11
Poststed:1383 ASKER
 
Nestleder
Fødselsår:1935
Navn:Odd Lars Vanberg
Postadresse:Gudolf Blakstads Vei 23
Poststed:1392 VETTRE
 
Styremedlemmer
Fødselsår:1940
Navn:Steinar Eirik Fjærvoll
Postadresse:Øvre Gjellum Vei 22 A
Poststed:1389 HEGGEDAL
 
Fødselsår:1937
Navn:Jan-Tore Johnsen
Postadresse:Vollenveien 82
Poststed:1389 HEGGEDAL
 
Fødselsår:1954
Navn:Wenche Rita Ødegård
Postadresse:Østliveien 113
Poststed:1389 HEGGEDAL
 
Fødselsår:1940
Navn:Eldar Atterås
Postadresse:Trevaren 10 A
Poststed:1389 HEGGEDAL
 
Revisor
Organisasjonsnummer:912334031
Navn:ASKER OG BÆRUM REVISJON AS
Postadresse:Drengsrudbekken 10
Poststed:1383 ASKER
Tekst:Godkjent revisjonsselskap
 
Regnskapsfører
Organisasjonsnummer:996413764
Navn:MGI REGNSKAP AS
Postadresse:Torvveien 1
Poststed:1383 ASKER
Tekst:Autorisert regnskapsførerselskap
 
Tilknyttede register

Her listes det opp om stiftelsen også er registrert i andre register i tillegg til Stiftelsesregisteret. Registerene som er aktuelle for listing er disse:

  • - Foretaksregisteret
  • - Frivillighetsregisteret
  • - Merverdiavgiftsregisteret
  • - frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • - NAV Aa-registeret
 15.08.2019 Registrert i Frivillighetsregisteret
 30.10.2001 Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 ukjent dato Registrert i NAV Aa-registeret
Dato for endringer i Enhetsregisteret og Stiftelsesregisteret
06.07.2022Siste innsendte årsregnskap
12.01.2022Antall ansatte
05.07.2021Siste innsendte årsregnskap
12.06.2021Antall ansatte
12.01.2021Antall ansatte
13.10.2020Antall ansatte
14.09.2020Antall ansatte
07.09.2020Siste innsendte årsregnskap
14.07.2020Antall ansatte
11.06.2020Antall ansatte
25.09.2019Flytting av revisorklienter (maskinelt)
29.06.2019Siste innsendte årsregnskap
12.06.2019Antall ansatte
13.11.2018Antall ansatte
20.06.2018Siste innsendte årsregnskap
11.04.2018Antall ansatte
12.09.2017Antall ansatte
24.06.2017Siste innsendte årsregnskap
13.09.2016Antall ansatte
20.07.2016Siste innsendte årsregnskap
29.06.2016Antall ansatte
28.04.2016Flytting av revisorklienter (maskinelt)
29.02.2016Flytting av regnskapsførerklienter (maskinelt)
17.02.2016Forretningsfører
17.02.2016Flytting av regnskapsførerklienter (maskinelt)
16.09.2015Siste innsendte årsregnskap
08.06.2015Antall ansatte
04.05.2015Antall ansatte
09.04.2015Antall ansatte
03.09.2014Siste innsendte årsregnskap
25.03.2014Hjemmeside
25.03.2014Mobiltelefonnummer
25.03.2014Postadresse
25.03.2014Styre
24.09.2013Forretningsfører
24.09.2013Flytting av regnskapsførerklienter (maskinelt)
16.09.2013Siste innsendte årsregnskap
24.07.2012Siste innsendte årsregnskap
27.06.2011Siste innsendte årsregnskap
15.06.2010Siste innsendte årsregnskap
03.09.2009Siste innsendte årsregnskap
02.02.2009Flytting av revisorklienter (maskinelt)
03.11.2008Forretningsfører
03.11.2008Kontaktperson
03.11.2008Signatur
03.11.2008Styre
30.10.2008Siste innsendte årsregnskap
06.09.2008Siste innsendte årsregnskap
15.10.2007Nacekode
12.09.2007Siste innsendte årsregnskap
17.03.2007Endring av registrering i Stiftelsesregisteret
Historikk egenkapital
ÅrEgenkapital
2005480 659
2006487 153
2007425 758
2008256 309
2009315 076
2010205 260
2011265 888
2012187 909
2013183 353
2014274 883
2015290 862
2016260 922
2017231 548
2018290 000
2019197 000
2020201 456