GUDRUN OG GEORG NERVIKS STIFTELSE(977155681)
Data fra Stiftelsesregisteret
Organisasjonsnummer: 977155681
Navn: GUDRUN OG GEORG NERVIKS STIFTELSE
Kommune: ETNE
Postadresse: Sjoarvegen 2
5590 ETNE
Hjemmeside : ingen registrert
Registreringsdato: 20.02.2007
Oppretter(e): Gudrun Nervik, Georg Nervik
Siste endring av styret: 28.10.2021
  Alminnelig/næringsdrivende: Alminnelig
  Registreringsdato vedtekter: 03.05.2023
  Grunnkapital: 3 348 107
  Egenkapital: 2 630 130
  Maks. antall styremedlemmer: 5 (ref. vedtekter)
  Min. antall styremedlemmer: 5 (ref. vedtekter)
  Registrerte styremedlemmer: 5
Roller
Forretningsfører
Organisasjonsnummer:959435375
Navn:ETNE KOMMUNE
Postadresse:ETNE TINGHUS
Poststed:5590 ETNE
 
Kontaktperson
Fødselsår:1988
Navn:Filippo Ballarin
Poststed:4200 SAUDA
 
Styrets leder
Fødselsår:1989
Navn:Renate Sævareid
Poststed:5590 ETNE
 
Nestleder
Fødselsår:1957
Navn:Ståle Tungesvik
Poststed:5590 ETNE
 
Styremedlemmer
Fødselsår:1985
Navn:Tor Kleppa
Poststed:5593 SKÅNEVIK
 
Fødselsår:1971
Navn:Liv Kaldheim
Poststed:5590 ETNE
 
Fødselsår:1971
Navn:Reidar Berge
Poststed:5590 ETNE
 
Revisor
Organisasjonsnummer:887052832
Navn:ROGALAND REVISJON IKS
Postadresse:Strandkaien 36
Poststed:4005 STAVANGER
Tekst:Ikke registrert i Revisorregisteret
 
Tilknyttede register

Her listes det opp om stiftelsen også er registrert i andre register i tillegg til Stiftelsesregisteret. Registerene som er aktuelle for listing er disse:

  • - Foretaksregisteret
  • - Frivillighetsregisteret
  • - Merverdiavgiftsregisteret
  • - frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • - NAV Aa-registeret

  Ingen
 
Dato for endringer i Enhetsregisteret og Stiftelsesregisteret
15.08.2023Siste innsendte årsregnskap
28.11.2022Flytting av revisorklienter (maskinelt)
20.08.2022Siste innsendte årsregnskap
24.03.2022Siste innsendte årsregnskap
28.10.2021Forretningsadresse
28.10.2021Kontaktperson
28.10.2021Postadresse
28.10.2021Styre
10.06.2020Siste innsendte årsregnskap
17.07.2019Siste innsendte årsregnskap
02.07.2018Siste innsendte årsregnskap
02.06.2018Postadresse
20.07.2017Siste innsendte årsregnskap
12.09.2016Flytting av revisorklienter (maskinelt)
17.08.2016Styre
08.08.2016Siste innsendte årsregnskap
24.06.2015Siste innsendte årsregnskap
24.05.2014Siste innsendte årsregnskap
21.06.2013Siste innsendte årsregnskap
20.04.2013Flytting av revisorklienter (maskinelt)
11.07.2012Siste innsendte årsregnskap
14.12.2011Forretningsfører
14.12.2011Kapital
14.12.2011Kontaktperson
14.12.2011Flytting av revisorklienter (maskinelt)
14.12.2011Stiftelsestidspunkt
14.12.2011Styre
07.06.2011Siste innsendte årsregnskap
26.06.2010Siste innsendte årsregnskap
21.07.2009Siste innsendte årsregnskap
22.10.2008Næringskode
09.07.2008Siste innsendte årsregnskap
08.10.2007Siste innsendte årsregnskap
21.03.2007Endring av registrering i fylkesmennenes stiftelsesregistre
17.03.2007Endring av registrering i Stiftelsesregisteret
Historikk egenkapital
ÅrEgenkapital
20052 607 382
20062 623 818
20072 656 248
20082 681 321
20092 677 970
20102 665 787
20112 673 040
20122 682 262
20132 688 719
20142 685 406
20152 661 967
20162 639 795
20172 630 813
20182 629 000
20192 637 000
20212 623 141
20222 630 130