Her kan de sjå spørsmål og svar om den delen av tilskotsordninga som gjeld for dei som har mottatt momskompensasjon i 2020.

Fristen var 20. april 2021.

Tilbake til hovudsida.

Dersom dere mottok momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020 kan dere få tilskudd, så lenge dere ikke er under konkursbehandling.

Du må kunne vise til at organisasjonen samlet har hatt merkostnader og/eller inntektsbortfall som følge av covid- 19.

Sentralleddene skal fylle ut egenerklæringsskjema på vegne av alle underledd.

Fristen for innsending av egenerklæringsskjemaet var 20. april 2021.

Et underledd er et lokallag eller regionalt lag som er tilknyttet et sentralledd. For eksempel er den lokale fotballklubben tilknyttet Norges Idrettsforbund (sentralledd), den lokale speideren er tilknyttet Norges speiderforbund og lokallaget til Røde Kors er tilknyttet Norges Røde Kors.

Et sentralledd er en organisasjon som har flere lokale og regionale lag (underledd) knyttet til seg. Norges idrettsforbund er et sentralledd som har flere lokale idrettslag knyttet til seg. Norges Musikkorps Forbund og Jeger- og fiskeforbundet er andre eksempel på sentralledd.

Det er ingen formelle krav til at sentralleddet skal innhente informasjon fra underleddene. Ta kontakt med sentralleddet deres om dere har spørsmål.

Dere kan få utbetalt en viss prosent av det dere fikk i momskompensasjon i 2020. Det er 255 millioner kroner som skal fordeles. Dersom alle organisasjonene som fikk momskompensasjon i 2020 sender inn egenerklæringsskjema, så vil dere motta rundt 15 prosent av beløpet som ble utbetalt i momskompensasjon i 2020.

Her kan du se hvor mye de ulike organisasjonene fikk utbetalt i momskompensasjon i 2020.

Vi legger opp til en rask utbetaling etter at fristen for å sende inn egenerklæringsskjemaet går ut.

Ja, dere kan ikke få tilskudd om dere ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Dere må også ha fått momskompensasjon i fjor, og dere kan ikke få tilskudd om dere er under konkursbehandling.

Nei, for å få tilskudd i denne ordningen må man ha mottatt momskompensasjon i 2020.

Frivillige lag og organisasjoner kan også søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av aktivitet og arrangementer. Det er ikke åpnet for søknader enda, og det kommer mer informasjon på nettsidene våre etter hvert. Les mer her.

Ja, dersom dere fikk momskompensasjon som enkeltstående søker i fjor kan dere få tilskudd, så lenge dere oppfyller alle vilkårene i ordningen.

Dersom dere fikk momskompensasjon i 2020 som enkeltstående søker skal dere sende inn egenerklæringsskjema.  Fristen var 20. april 2021. 

Dersom du mottok momskompensasjon og ikke får registrert søknaden, send en e-post til postmottak@lottstift.no. Husk å merke med organisasjonsnummeret deres.

Ja, da kan dere søke om å få tilskudd i denne ordningen, så lenge dere ikke er under konkursbehandling.  For å kunne søke så må dere sende inn en e-post til postmottak@lottstift.no innen søknadsfristen. Fristen var 20. april 2021.

Send en e-post til postmottak@lottstift.no, og husk å merke med organisasjonsnummer.

Dersom dere har fått avslag og vil klage på det skal dere sende den til oss via postmottak@lottstift.no.

Det er Kulturdepartementet som lager regelverket, så klager som gjelder innretningen på ordningen må rettes dit.

Dersom dere er tilknyttet et sentralledd går utbetalingene via sentralleddet. Dersom dere er enkeltstående søker får dere et brev fra oss i Altinn når vi gjør utbetalingen. Vi vil også ha informasjon på våre nettsider om utbetalingene.

Ja, det blir sendt en kvittering til organisasjonen sin meldingsboks i Altinn. I tillegg vil den dere skriver som kontaktperson inne i skjemaet få en bekreftelse på e-post. Dere vil også se en bekreftelse på skjermen etter at dere har trykket på innsendingsknappen for egenerklæringsskjemaet.

Kontaktpersonen kan også, etter at skjemaet er levert, logge inn for å få en oversikt over hvilke organisasjoner personen har sendt inn søknad for.

Vi legger ut lister på nettsidene våre når vi betaler ut.

Forskriften kan du lese her. Informasjon om tildeling basert på momskompensasjon finner du hovedsakelig i § 3.

Fant du ikke svar på det du lurer på? Da kan du sende e-post til covid@lottstift.no.