Gjeld for organisasjonar som hadde automatinntekter i 2001

Humanitære eller samfunnsnyttige organisasjonar kan søkje om tilskot frå Norsk Tippings overskot dersom

  • dei hadde inntekter frå gevinstautomatar i 2001
  • dei samtidig er godkjend som lotteriverdig organisasjon i Lotteriregisteret pr. 1. januar 2017.

Sjå forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, fastsett ved kongeleg resolusjon 12. juni 2009.

Unntak

Organisasjonar som er knytt til Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller Nasjonalforeningen for folkehelsen, har ikkje rett til å søke. Desse hovudorganisasjonane får fordelt ein viss prosentdel av tilskotsbeløpet, og er ansvarleg for fordeling internt i den enkelte organisasjon, jf. forskrifta § 3.

Søknad og utbetaling

Søknadsfristen gjekk ut 1. juni 2017.

Utbetaling skjer normalt i desember kvart år.

Tildeling