Søk i Pengespillregisteret

Søkesider for å finne informasjon om lotterier og lotteriaktører
(denne siden finnes kun på bokmål)

 

Hjelp

 

Pengespillregisteret ble tatt i bruk i januar 2023 og inneholder oversikt over godkjente aktører i pengespillmarkedet, samt tillatelser til pengespill (lotteri og bingo). Dette erstatter tidligere Lotteriregisteret som ble tatt i bruk januar 2002.

Velg hvilken type informasjon du vil søke etter:

Aktører

Lotterier

Statistikk