Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 744 28 26
Rogaland 238 1 18
Møre og Romsdal 267 3 14
Nordland 220 15
Viken 1182 30 65
Innlandet 533 5 28
Vestfold og Telemark 567 12 27
Agder 302 2 18
Vestland 468 12 38
Trøndelag 469 4 39
Troms og Finnmark 266 1 24
Andre/ukjent 26
Sum 5256 98 312 26
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.