Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 344 2 17
Akershus 509 22 22
Oslo 716 27 28
Hedmark 300 1 23
Oppland 275 4 14
Buskerud 331 12 24
Vestfold 305 9 16
Telemark 290 3 16
Aust-Agder 139 1 7
Vest-Agder 167 1 16
Rogaland 229 1 24
Hordaland 384 12 21
Sogn og Fjordane 113 30
Møre og Romsdal 278 3 13
Sør-Trøndelag 338 2 29
Nord-Trøndelag 165 2 25
Nordland 239 2 24
Troms 180 1 25
Finnmark 89 1 8
Andre/ukjent 46
Sum 5391 106 382 46
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.