Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 348 2 19
Akershus 505 20 22
Oslo 729 30 31
Hedmark 293 1 19
Oppland 272 4 13
Buskerud 328 12 21
Vestfold 307 10 15
Telemark 288 3 16
Aust-Agder 139 1 7
Vest-Agder 169 1 12
Rogaland 230 1 15
Hordaland 380 12 19
Sogn og Fjordane 113 18
Møre og Romsdal 280 3 14
Nordland 240 2 18
Troms 183 1 24
Finnmark 88 1 8
Andre/ukjent 30
Sum 4892 104 291 30
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.