Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 356 2 19
Akershus 504 20 23
Oslo 752 29 28
Hedmark 291 1 20
Oppland 275 4 13
Buskerud 328 10 24
Vestfold 306 10 18
Telemark 283 3 16
Aust-Agder 135 1 8
Vest-Agder 170 1 12
Rogaland 236 1 22
Hordaland 375 12 22
Sogn og Fjordane 109 28
Møre og Romsdal 280 3 16
Nordland 231 20
Troms 183 1 24
Finnmark 94 1 7
Andre/ukjent 41
Sum 4908 99 320 41
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.