Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 351 2 20
Akershus 507 20 24
Oslo 733 32 32
Hedmark 293 1 22
Oppland 271 4 13
Buskerud 327 11 23
Vestfold 306 10 16
Telemark 286 3 16
Aust-Agder 141 1 8
Vest-Agder 169 1 12
Rogaland 232 1 18
Hordaland 383 12 21
Sogn og Fjordane 114 23
Møre og Romsdal 280 3 14
Nordland 239 2 22
Troms 184 1 24
Finnmark 89 1 8
Andre/ukjent 42
Sum 4905 105 316 42
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.