Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 750 28 26
Rogaland 243 1 22
Møre og Romsdal 268 3 14
Nordland 218 20
Viken 1180 30 67
Innlandet 537 5 32
Vestfold og Telemark 564 12 28
Agder 300 2 19
Vestland 468 12 45
Trøndelag 472 4 44
Troms og Finnmark 267 1 27
Andre/ukjent 31
Sum 5267 98 344 31
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.