Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 351 2 19
Akershus 501 17 22
Oslo 743 32 29
Hedmark 289 1 16
Oppland 273 4 13
Buskerud 327 10 23
Vestfold 302 10 15
Telemark 284 3 16
Aust-Agder 136 1 7
Vest-Agder 166 1 12
Rogaland 234 1 18
Hordaland 372 12 20
Sogn og Fjordane 109 22
Møre og Romsdal 278 3 15
Nordland 229 1 17
Troms 181 1 21
Finnmark 92 1 5
Andre/ukjent 36
Sum 4867 100 290 36
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.