Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 357 2 19
Akershus 491 19 25
Oslo 742 29 27
Hedmark 278 1 18
Oppland 260 4 13
Buskerud 313 10 24
Vestfold 297 10 16
Telemark 274 3 16
Aust-Agder 132 1 7
Vest-Agder 170 1 12
Rogaland 237 1 23
Hordaland 363 12 22
Sogn og Fjordane 105 26
Møre og Romsdal 269 3 16
Nordland 220 20
Troms 172 1 22
Finnmark 91 6
Andre/ukjent 48
Sum 4771 97 312 48
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.