Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 345 16 25
Rogaland 133 1 22
Møre og Romsdal 142 2 14
Nordland 126 14
Viken 624 12 66
Innlandet 257 4 33
Vestfold og Telemark 281 3 30
Agder 153 3 19
Vestland 276 6 40
Trøndelag 241 2 42
Troms og Finnmark 140 22
Andre/ukjent 25
Sum 2718 49 327 25
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.