Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 753 27 26
Rogaland 244 1 23
Møre og Romsdal 271 3 15
Nordland 219 20
Viken 1184 30 67
Innlandet 540 5 33
Vestfold og Telemark 566 12 29
Agder 304 2 19
Vestland 466 12 44
Trøndelag 472 4 46
Troms og Finnmark 266 1 28
Andre/ukjent 33
Sum 5285 97 350 33
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.