Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 352 2 19
Akershus 502 17 23
Oslo 743 32 29
Hedmark 289 1 18
Oppland 274 4 13
Buskerud 328 10 23
Vestfold 304 10 16
Telemark 284 3 16
Aust-Agder 135 1 7
Vest-Agder 166 1 12
Rogaland 235 1 21
Hordaland 373 12 22
Sogn og Fjordane 109 26
Møre og Romsdal 280 3 16
Nordland 230 1 19
Troms 182 1 22
Finnmark 93 1 6
Andre/ukjent 40
Sum 4879 100 308 40
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.