Pengespillregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 329 6 26
Rogaland 130 15
Møre og Romsdal 142 2 11
Nordland 115 8
Østfold 190 1 15
Akershus 274 1 23
Buskerud 137 1 17
Innlandet 254 1 28
Vestfold 139 10
Telemark 138 1 12
Agder 142 2 16
Vestland 273 4 21
Trøndelag 222 20
Andre/ukjent 24
Sum 2485 19 222 24
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.