Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 357 2 19
Akershus 508 19 23
Oslo 753 30 28
Hedmark 290 1 20
Oppland 275 4 13
Buskerud 331 10 24
Vestfold 309 10 18
Telemark 282 3 16
Aust-Agder 135 1 8
Vest-Agder 169 1 12
Rogaland 239 1 22
Hordaland 374 12 22
Sogn og Fjordane 109 28
Møre og Romsdal 280 3 16
Nordland 230 20
Troms 183 1 24
Finnmark 95 1 7
Andre/ukjent 45
Sum 4919 99 320 45
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.