Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 751 27 26
Rogaland 244 1 23
Møre og Romsdal 271 3 15
Nordland 218 20
Viken 1183 30 67
Innlandet 537 5 33
Vestfold og Telemark 565 12 29
Agder 303 2 19
Vestland 466 12 44
Trøndelag 472 4 45
Troms og Finnmark 266 1 28
Andre/ukjent 30
Sum 5276 97 349 30
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.