Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 347 2 17
Akershus 508 23 22
Oslo 719 27 28
Hedmark 300 1 22
Oppland 275 4 14
Buskerud 331 12 24
Vestfold 306 9 16
Telemark 291 3 16
Aust-Agder 141 1 7
Vest-Agder 167 1 16
Rogaland 226 1 24
Hordaland 384 12 21
Sogn og Fjordane 114 30
Møre og Romsdal 278 3 12
Sør-Trøndelag 338 2 29
Nord-Trøndelag 164 2 26
Nordland 242 2 24
Troms 180 1 25
Finnmark 89 1 8
Andre/ukjent 50
Sum 5400 107 381 50
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.