Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 351 2 20
Akershus 500 19 24
Oslo 741 31 29
Hedmark 289 1 21
Oppland 272 4 13
Buskerud 326 10 21
Vestfold 302 10 16
Telemark 285 3 16
Aust-Agder 136 1 7
Vest-Agder 168 1 13
Rogaland 231 1 22
Hordaland 372 12 23
Sogn og Fjordane 109 25
Møre og Romsdal 279 3 17
Nordland 229 1 23
Troms 178 1 21
Finnmark 92 1 8
Andre/ukjent 60
Sum 4860 101 319 60
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.