Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Oslo 747 28 26
Rogaland 240 1 19
Møre og Romsdal 267 3 14
Nordland 218 19
Viken 1181 30 65
Innlandet 534 5 32
Vestfold og Telemark 566 12 27
Agder 300 2 18
Vestland 468 12 41
Trøndelag 470 4 42
Troms og Finnmark 265 1 27
Andre/ukjent 28
Sum 5256 98 330 28
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.