Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 341 2 17
Akershus 502 22 22
Oslo 715 27 27
Hedmark 302 1 20
Oppland 272 4 14
Buskerud 330 12 23
Vestfold 299 10 15
Telemark 293 3 16
Aust-Agder 141 1 7
Vest-Agder 164 1 15
Rogaland 226 1 20
Hordaland 382 12 21
Sogn og Fjordane 111 27
Møre og Romsdal 275 3 14
Sør-Trøndelag 337 2 26
Nord-Trøndelag 166 2 21
Nordland 236 2 19
Troms 176 1 24
Finnmark 90 1 7
Andre/ukjent 28
Sum 5358 107 355 28
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.