Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 343 2 17
Akershus 504 22 21
Oslo 719 27 28
Hedmark 302 1 21
Oppland 272 4 14
Buskerud 331 12 24
Vestfold 303 10 15
Telemark 291 3 16
Aust-Agder 139 1 7
Vest-Agder 165 1 15
Rogaland 228 1 24
Hordaland 381 12 21
Sogn og Fjordane 112 28
Møre og Romsdal 278 3 13
Sør-Trøndelag 338 2 28
Nord-Trøndelag 165 2 24
Nordland 238 2 23
Troms 178 1 24
Finnmark 90 1 7
Andre/ukjent 40
Sum 5377 107 370 40
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.