Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 343 2 18
Akershus 506 23 23
Oslo 718 28 28
Hedmark 292 1 20
Oppland 272 4 15
Buskerud 328 12 24
Vestfold 301 9 15
Telemark 288 3 16
Aust-Agder 138 1 5
Vest-Agder 169 1 15
Rogaland 227 1 25
Hordaland 380 12 18
Sogn og Fjordane 111 29
Møre og Romsdal 274 3 13
Sør-Trøndelag 330 2 28
Nord-Trøndelag 161 2 27
Nordland 238 2 24
Troms 179 1 25
Finnmark 85 1 8
Andre/ukjent 56
Sum 5340 108 376 56
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.