Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 345 2 18
Akershus 507 23 23
Oslo 728 29 31
Hedmark 291 1 19
Oppland 273 4 15
Buskerud 330 12 24
Vestfold 302 9 15
Telemark 288 3 16
Aust-Agder 138 1 5
Vest-Agder 169 1 15
Rogaland 230 1 25
Hordaland 380 12 20
Sogn og Fjordane 113 30
Møre og Romsdal 278 3 14
Sør-Trøndelag 330 2 25
Nord-Trøndelag 161 2 26
Nordland 241 2 22
Troms 183 1 25
Finnmark 85 1 8
Andre/ukjent 67
Sum 5372 109 376 67
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.