Lotteriregisteret - statistikk

Viser liste over tillatelser pr fylke/kommune - tilbake til søke-index - Hjelp


Statistikk pr fylkeFylke

Org

Entr

Bingo

Lotterier
Østfold 358 2 19
Akershus 492 18 25
Oslo 743 29 26
Hedmark 278 1 17
Oppland 260 4 13
Buskerud 313 10 24
Vestfold 298 10 15
Telemark 274 3 15
Aust-Agder 132 1 7
Vest-Agder 171 1 12
Rogaland 237 1 24
Hordaland 363 12 22
Sogn og Fjordane 106 27
Møre og Romsdal 269 3 16
Nordland 220 20
Troms 173 1 22
Finnmark 91 7
Andre/ukjent 54
Sum 4778 96 311 54
Klikk på tallene for å se tillatelsene i de enkelte fylker.