Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.

Arendalsuka: Kostnaden av speleproblem – for den enkelte og samfunnet