Lover og regelverk

Her finn du lover, forskrifter og regelverk knytt til våre ansvarsområde.

Dette regelverket gjeld generelt i offentleg forvaltning:

I tillegg har vi fleire sentrale lover og forskrifter på våre ansvarsområde. Her er ei oversikt.

Lotteritilsynet – pengespel

Frå 1. januar 2023 er det en lov og en forskrift som regulerer pengespel og lotteri i Norge.

Stiftelsestilsynet

Regelverk for stiftelsar:

Regelverk for andre ansvarsområde i Stiftelsestilsynet:

Regelverk tilskotsordningar