Lover og regelverk

Her finne du lover, forskrifter og regelverk knytt til våre ansvarsområde.

Dette regelverket gjeld generelt i offentleg forvaltning:

I tillegg har vi fleire sentrale lover og forskrifter på våre ansvarsområde. Her er ei oversikt.

Stiftelsestilsynet

Regelverk for stiftelsar:

Regelverk for andre ansvarsområde i Stiftelsestilsynet:

Lotteritilsynet – pengespel og lotteri

Det er tre lover som regulerer pengespel og lotteri i Noreg:

  • Lov om lotterier omfattar dei såkalla private lotteria i forskjellige former forutan Extra-spelet som Norsk Tipping opererer. Spel på bingo og lykkehjul blir kalla lykkespel.
  • Lov om pengespill regulerer spela som Norsk Tipping i dag arrangerer, unnateke Extra-spelet som blir regulert av lotteriloven.
  • Lov om veddemål ved totalisator regulerer totalisator-spela som Norsk Rikstoto arrangerer.

Sentrale forskrifter om pengespel og lotteri:

Retningslinjer – Norsk Tipping og Norsk Rikstoto:

Les flere retningslinjer og mer om vårt tilsynsarbeid med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Sentrale forarbeid:

Lotteritilsynet – frivilligheitsstøtte