Her finn du lover, forskrifter og regelverk knytt til våre ansvarsområde.

Dette regelverket gjeld generelt i offentleg forvaltning:

I tillegg har vi fleire sentrale lover og forskrifter på våre ansvarsområde. Her er ei oversikt.

Lotteritilsynet – pengespel

Frå 1. januar 2023 er det en lov og en forskrift som regulerer pengespel og lotteri i Norge.

Regelverk tilskotsordningar

Stiftelsestilsynet

Det er stiftelseslova og forskriftene til stiftelseslova som legg råmene for korleis
styret i stiftelsen skal forvalte og ta vare på norske stiftelsar.

Les meir om regelverk som gjeld for stiftelsar her.

Regelverk for andre ansvarsområde i Stiftelsestilsynet: