For frivillige lag og organisasjonar

Din organisasjon kan få inntekter gjennom ulike tilskotsordningar, momskompensasjon, tippemidlar eller inntekter frå lotteri og bingo.

Sjå nøkkeltal og tildelingar til frivillige lag og organisasjonar.