Illustrasjon dugnad frivillighet

For frivillige lag og organisasjonar

Din organisasjon kan få inntekter gjennom ulike tilskotsordningar, momskompensasjon, tippemidlar eller inntekter frå pengespel.

Sjå nøkkeltal og tildelingar til frivillige lag og organisasjonar.