Hovedillustrasjon som illustrer de tre områdene pengespill, frivillighet og stiftelser

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.