Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.