Rapportar og publikasjonar

På denne sida finn du oversikt over rapportar og publikasjonar frå våre fagområde.

Årsrapportar Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her finn du dei fem siste årsrapportane.

Brukarundersøkingar Lotteri- og stiftelsestilsynet

Norske stiftelsar

Forskingsrapportar speleproblem

Årsstatistikk – Norske pengespel og lotteri