Rapportar og publikasjonar

På denne sida finn du oversikt over rapportar og publikasjonar frå våre fagområde.

Årsrapportar Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her finn du dei sju siste årsrapportane i PDF-format:

Norske stiftelsar

Forskingsrapportar speleproblem

Årsstatistikk – Norske pengespel og lotteri

Ansvarlegheits- og kanaliseringsrapportar

Brukarundersøkingar Lotteri- og stiftelsestilsynet