På denne sida finn du oversikt over rapportar og publikasjonar frå våre fagområde.

Årsrapportar Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her finn du dei siste årsrapportane i PDF-format:

Norske stiftelsar

Forskingsrapportar speleproblem

Årsstatistikk – Norske pengespel og lotteri

Bingostatistikk

Ansvarlegheits- og kanaliseringsrapportar

Brukarundersøkingar Lotteri- og stiftelsestilsynet