Opne data

Opne data er datasett som er gjort tilgjengeleg slik at dei kan lesast og tolkast av både maskiner og menneske.
Les meir om opne data.

Bingo

Nøkkeltal for bingo i 2022 finn du her.

Norsk Tipping sitt overskot

Momskompensasjon på varer og tenester

Sjå nøkkeltal momskompensasjon i 2022.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Sjå nøkkeltal til idrettsanlegg i 2021.

Hjelpelinjestatistikk

Samtalestatistikk for 2021 og 2022 finn du på hjelpelinjen.no. Under finn du eldre statistikk:

Årsstatistikk – Norske pengespel i PDF

Nyare statistikk finn du i vårt publikasjonsarkiv.