Opne data er datasett som er gjort tilgjengeleg slik at dei kan lesast og tolkast av både maskiner og menneske.
Les meir om opne data.

Bingo

Nøkkeltal for bingo i 2022 finn du her.

Norsk Tipping sitt overskot

Momskompensasjon på varer og tenester

Sjå nøkkeltal momskompensasjon i 2023.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Sjå nøkkeltal til idrettsanlegg i 2034.

Hjelpelinjestatistikk

Samtalestatistikk for 2021, 2022 og 2023 finn du på hjelpelinjen.no. Under finn du eldre statistikk:

Årsstatistikk – Norske pengespel i PDF

Nyare statistikk finn du i vårt publikasjonsarkiv.