Nøkkeltal momskompensasjon til idrettsanlegg

I 2021 fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 563 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Samla godkjent søknadsbeløp var på 292 708 409 kroner, og det vart full kompensasjon i 2021. Det betyr at alle som fekk godkjent søknaden fekk utbetalt beløpet det var søkt om.

Av 563 søknader vart 532 godkjende, 5 avslått, 9 avviste og 17 vart trekte.

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars 2021.

Utvikling over tid

Her kan du søke på tildelingar dei siste åra.

Ønsker du tal lenger tilbake i tid går du til opne data.