Sjå nøkkeltal og utvikling over tid.

Denne ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet Les meir om momskompensasjon til idrettsanlegg her.

568 godkjende søknader i 2023

Vi fekk inn 596 søknader, med totalt søknadsbeløp på nær 371 millionar kroner. 568 søknader vart innvilga, eit samla godkjent søknadsbeløp på over 361 millionar. Alle som fekk godkjent søknaden fekk utbetalt beløpet det var søkt om. Av 596 søknader vart 568 godkjent, 14 avslått, 9 avvist og 7 trekte søknaden.

Oversikter over søkarar og tildelingar:

388 godkjente søknader i 2022

I 2022 fekk Lotteri- og stiftelsestilsynet 406 søknader om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen var i desember 2021.

Samla godkjent søknadsbeløp var då på kring 343 millionar kroner.

Les meir om momskompensasjon til idrettsanlegg her.

Utvikling over tid

Ønsker du tal lenger tilbake i tid finn du dei her.