Illustrasjon lotteritillatelse

For aktørar som tilbyr pengespel

Skal du søke om løyve til å tilby eller motta overskot frå pengespel? Desse sidene er for tilbydarar av pengespel og organisasjonar som arrangerer lotteri og bingo.

illustrasjon rød

Nøkkeltal for bingo

Her finn du oppdaterte nøkkeltal og utvikling over tid for bingo.