For aktørar

Skal du søke om løyve til å tilby eller motta overskot frå pengespel? Desse sidene er for speltilbydarar og organisasjonar som arrangerer lotteri og bingo.

illustrasjon rød

Nøkkeltal for bingo

Her finn du oppdaterte nøkkeltal og utvikling over tid for bingo.

3

tusen

over 3000 organisasjonar mottok inntekter frå bingo i 2021.

215

millionar

er overført til lag og organisasjonar i 2021 frå enreprenørbingo og Belago.