Klage på vedtak

Du kan klage på vedtak som er gjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dersom du vil klage, må du sende klagen til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen tre uker etter at du fikk tilsendt vedtaket.

Vi vil vurdere saken på nytt når vi får klagen. Dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre til Lotterinemnda, som er et uavhengig klageorgan.

Vær oppmerksom på at partene etter forvaltningsloven har rett til innsyn i dokumentene i saken. Du kan også få tilkjent saksomkostninger.
Kontakt oss om du har spørsmål om klager på vedtak vi har gjort.

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800, 6805 FØRDE
Telefon: 57 82 80 00, e-post: postmottak@lottstift.no