Du kan klage på vedtak som er gjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dersom du vil klage, må du sende klagen til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen tre uker etter at du fikk tilsendt vedtaket. Send klagen til:

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800, 6805 FØRDE
eller via e-post: postmottak@lottstift.no

Vi vil vurdere saken på nytt når vi får klagen. Dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre til Lotterinemnda, som er et uavhengig klageorgan.

Vær oppmerksom på at partene etter forvaltningsloven har rett til innsyn i dokumentene i saken. Du kan også få tilkjent saksomkostninger.
Kontakt oss om du har spørsmål om klager på vedtak vi har gjort.

Eget klageskjema på enkelte tilskuddsordninger

På fire av tilskuddsordningene våre har vi et eget klageskjema du kan bruke:

Klageskjemaet gjelder for disse ordningene:

For de andre tilskuddsordningene må klagen sendes til:

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800, 6805 FØRDE
eller via e-post: postmottak@lottstift.no