Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Les mer om ordningen på regjeringen sin nettside.

I første tilskuddsperiode desember 2021 – mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Søknadsfristen var 15. mars 2022, klokken 13 og søknadsskjemaet er nå tatt ned. Ta kontakt med din kommune om du har spørsmål.

Her finner du oppdaterte søkerlister.

Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023. I perioden april 2022 – mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsskjema vil tidligst være klart i august. Mer informasjon kommer etter hvert.