Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte tilskuddsordningen til frivillige lag og organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene. Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023.

Kommunene forvaltet første tilskuddsperiode, som gjald desember 2021 til mars 2022. Søknadsfristen var 15. mars kl. 13.00. Ta kontakt med kommunen din om du har spørsmål om første periode. Her kan du se oversikt over søkere i første tilskuddsperiode.

Om perioden april 2022 til mars 2023

Søknadsskjema for perioden april 2022 til mars 2023 vil tidligst være klart i august.

Ordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt.

Regjeringen vurderer noen endringer i tilskuddsordningen for perioden april 2022 – mars 2023 basert på erfaringene fra forrige tilskuddsperiode. Oppdatert informasjon vil legges ut på på regjeringen sin nettside. Vi kommer tilbake med mer informasjon om regelverket og søknadsfrist når vi åpner for søknad.