Vi mottar strømforbruksdata fra Elhub, som er aggregert per time for et utvalg av tidligere støttemottakere. Dataene fordeler seg på de ulike prisområdene. Forbruksmønsteret blir koblet opp mot reelle timepriser, for å lage en vektet strømkostnad per måned som vi bruker i utregningen av støttesatsene.   

Måten vi gjør dette på, er at vi først summerer strømkostnaden for timene med strømpris på over 73 øre. Siden kompensasjonsgraden er 90 prosent, så ganger vi denne strømkostnaden med 0,9. Dette gir oss den totale strømkostnaden som skal kompenseres (total strømstøtte). Støttesatsen blir da regnet ut slik: Kostnad som skal kompenseres delt på aggregert forbruk:  

Støttesats kr/kWt = strømstøtte (kr) delt på forbruk (kWt)

Vi åpner søknadsskjemaet for 2. kvartal 14. august, med søknadsfrist 11. september. Oversikt over støttesatser per prisområde vil bli lagt ut når vi nærmer oss åpning av søknadsskjema.

Prisområde NO1 (Oslo):

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel på strømstøtte (kroner)
Januar24,68410 0002468
Februar4,33310 000433
Mars3,82710 000383

Prisområde NO2 (Kristiansand):

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Januar18,92910 0001893
Februar3,97810 000398
Mars3,86410 000386

Prisområde NO3 (Trondheim)

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Januar12,10110 0001210
Februar2,12910 000213
Mars2,55610 000256

Prisområde NO4 (Tromsø)

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Januar1,43210 000143
Februar0,70910 00071
Mars1,61310 000161

Prisområde NO5 (Bergen)

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Januar21,95110 0002195
Februar4,08610 000409
Mars3,11410 000311