Slik reknar du ut straumstøtte

Frivillige lag og organisasjonar vil få dekka 80 prosent av prisskilnaden mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen i april og mai 2023. Frå og med 1. juni 2023 vil tilskotsmottakarane få dekka 90 prosent av prisskilnaden mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen.

I Noreg har vi fem ulike prisområde for straum, og utbetalinga vil vere avhengig av gjennomsnittleg straumpris i det prisområdet kor organisasjonen har straumutgifter.

Eksempel på utrekning av støttesats

Rammer for ordninga (frå og med 1. juni): Terskelpris er 70 øre/kWt, og kompensasjonsgrad er 90 %.

Formel for støttesats vert dermed slik: (gj.snitt områdepris i perioden – 70 øre/kWt) * 0,90.

Døme på utrekning av støttesats, med gjennomsnittspris i prisområde NO1 for juni på 73,26 øre/kWt: (73,26 – 70) * 0,90 = 2,93.

Under finn du oversikt over straumprisane for neste søknadsrunde (straumutgifter for april, mai og juni).

Straumpriser for april

PrisområdeGj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)110,94 øre/kWh32,75 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)110,94 øre/kWh32,75 øre/kWh
N05 (Bergen)112,91 øre/kWh34,33 øre/kWh
N03 (Trondheim)69,61 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)40,37 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for april – NVE

Straumpriser for mai

Prisområde Gj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)78,61 øre/kWh6,89 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)80,66 øre/kWh8,53 øre/kWh
NO5 (Bergen) 78,99 øre/kWh7,19 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 31,82 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)21,94 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er er støttesatsene for mai – NVE

Straumpriser for juni

Prisområde Gj.snittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 73,26 øre/kWh 2,93 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 96,45 øre/kWh23,81 øre/kWh
NO5 (Bergen) 73,23 øre/kWh2,91  øre/kWh
NO3 (Trondheim) 23,46 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø) 21,71 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for juni – NVE