Vi mottar strømforbruksdata fra Elhub, som er aggregert per time for et utvalg av tidligere støttemottakere. Dataene fordeler seg på de ulike prisområdene. Forbruksmønsteret blir koblet opp mot reelle timepriser, for å lage en vektet strømkostnad per måned som vi bruker i utregningen av støttesatsene.  

Måten vi gjør dette på, er at vi først summerer strømkostnaden for timene med strømpris på over 70 øre/kWt (73 øre fra 01.01.2024). Siden kompensasjonsgraden er 90 %, så ganger vi denne strømkostnaden med 0,9. Dette gir oss den totale strømkostnaden som skal kompenseres (total strømstøtte). Støttesatsen blir da regnet ut slik: Kostnad som skal kompenseres delt på aggregert forbruk: 

Støttesats kr/kWt = strømstøtte (kr) delt på forbruk (kWt)

Prisområde NO1 (Oslo):

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel på strømstøtte (kroner)
Juli010 0000
August010 0000
September010 0000
Oktober7, 32810 000733
November38, 22710 0003823
Desember31, 72110 0003172

Prisområde NO2 (Kristiansand):

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Juli010 0000
August2, 6210 000262
September7, 110 000710
Oktober7, 28810 000779
November38, 33510 0003834
Desember28, 69410 0002869

Prisområde NO3 (Trondheim)

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Juli010 0000
August010 0000
September010 0000
Oktober0, 69710 00070
November16, 43810 0001644
Desember24, 10910 0002411

Prisområde NO4 (Tromsø)

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Juli010 0000
August010 0000
September010 0000
Oktober0, 56510 00057
November15, 03610 0001504
Desember18, 85210 0001885

Prisområde NO5 (Bergen)

MånedStøttesats (øre/kWt)Eksempel på forbruk (kWt)Eksempel strømstøtte (kroner)
Juli010 0000
August010 0000
September010 0000
Oktober6, 63710 000664
November38, 04310 0003804
Desember28, 68610 0002869