Slik reknar du ut straumstøtte

I denne ordninga kan frivillige lag og organisasjonar få tilbakebetalt 90 prosent av prisskilnaden mellom 70 øre per kWh og den månadlege gjennomsnittsprisen.

I dei tidlegare søknadsrundene har kompensasjonsgraden vore 80 prosent.

I Noreg har vi fem ulike prisområde for straum, og utbetalinga vil vere avhengig av gjennomsnittleg straumpris i det prisområdet kor organisasjonen har straumutgifter.

Eksempel på utrekning av støttesats

Rammer for ordninga: Terskelpris er 70 øre/kWt, og kompensasjonsgrad er 90 %.

Formel for støttesats vert dermed slik: (gj.snitt områdepris i perioden – 70 øre/kWt) * 0,90.

Døme på utrekning av støttesats, med gjennomsnittspris i prisområde NO1 for desember på 268,68 øre/kWt: (268,68 – 70) * 0,90 = 178,81.

Under finn du oversikt over straumprisane for neste søknadsrunde (straumutgifter for oktober, november og desember).

Straumpriser for oktober

PrisområdeGj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)131,85 øre/kWh55,67 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)132,22 øre/kWh56,00 øre/kWh
N05 (Bergen)131,89 øre/kWh55,70 øre/kWh
N03 (Trondheim)35,98 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)20,55 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for oktober – NVE

Straumpriser for november

Prisområde Gj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)112,57 øre/kWh38,31 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)112,80 øre/kWh38,52 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,57 øre/kWh38,31 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 63,78 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)44,28 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er er støttesatsene for november – NVE

Straumpriser for desember

Prisområde Gj.snittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 178,81 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh178,80 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh179,57  øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh100,38 øre/kWh
N04 (Tromsø) 98,54 øre/kWh25,69 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for desember – NVE