Slik reknar du ut straumstøtte

I denne ordninga kan frivillige lag og organisasjonar få tilbakebetalt 80 prosent av prisskilnaden mellom 70 øre per kWh og den månadlege gjennomsnittsprisen.

I Noreg har vi fem ulike prisområde for straum, og utbetalinga vil vere avhengig av gjennomsnittleg straumpris i det prisområdet kor organisasjonen har straumutgifter.

Eksempel på utrekning av støttesats

Rammer for ordninga: Terskelpris er 70 øre/kWt, og kompensasjonsgrad er 80 %.

Formel for støttesats vert dermed slik: (gj.snitt områdepris i perioden – 70 øre/kWt) * 0,80.

Døme på utrekning av støttesats, med gjennomsnittspris i prisområde NO1 for juli på 166,9 øre/kWt: (166,9 – 70) * 0,8 = 77, 52.

Under finn du oversikt over straumprisane for forrige søknadsrunde (straumutgifter for juli, august og september).

Straumpriser for juli

PrisområdeGj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)166,90 øre/kWh77,52 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)262,78 øre/kWh154,22 øre/kWh
N05 (Bergen)166,90 øre/kWh77,52 øre/kWh
N03 (Trondheim)18,89 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)2,82 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for juli – NVE

Straumpriser for august

Prisområde Gj.snittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)344,29 øre/kWh219,43 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)434,49 øre/kWh291,59 øre/kWh
NO5 (Bergen) 341,58 øre/kWh217,26 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,89 øre/kWh0 øre/kWh
N04 (Tromsø)2,82 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for august – NVE

Straumpriser for september

Prisområde Gj.snittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 358,69 øre/kWh230, 95 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 358,69 øre/kWh230,95 øre/kWh
NO5 (Bergen) 358,69 øre/kWh230,95  øre/kWh
NO3 (Trondheim) 75,29 øre/kWh4,23 øre/kWh
N04 (Tromsø) 36,43 øre/kWh0 øre/kWh
Hentet fra: Strømstøtte: Her er støttesatsene for september – NVE