stiftelser hovedillustrasjon

For stiftelser

En stiftelse er kort sagt en driftsform eller selskapsform, altså en måte å drive noe på. Er det viktig for deg med et langsiktig perspektiv og en forutsigbar utvikling, kan stiftelsesformen være godt egnet.

Norske stiftelsar sitt bidrag i samfunnet

Norske stiftelsar tilfører samfunnet stadig meir pengar til gode formål, skaper arbeidsplassar og bidreg også med frivillig arbeid.

6

mrd.

utdelt til gode formål

4

mill.

dugnadstimar

41

tusen

tilsette