stiftelser hovedillustrasjon

For stiftelser

En stiftelse er kort sagt en driftsform eller selskapsform, altså en måte å drive noe på. Er det viktig for deg med et langsiktig perspektiv og en forutsigbar utvikling, kan stiftelsesformen være godt egnet.

Tematilsyn 2021

Stiftelsestilsynets tematilsyn 2021 handlar om formålsrealisering. Funna viser at mange stiftelsar jobbar godt med formålsrealisering, men nokon har også behov for rettleiing.