Skal du endre noe i stiftelsen? Da må du søke oss om godkjenning. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å endre vedtekter, hva du må gjøre for å slå sammen eller dele stiftelsen, øke eller redusere grunnkapitalen.